Những từ đã phát âm của eralakiy trong Forvo Trang 4.

Thành viên: eralakiy Đăng ký phát âm của eralakiy

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/12/2010 flatness [en] phát âm flatness 0 bình chọn
18/12/2010 weariness [en] phát âm weariness 0 bình chọn
18/12/2010 blackness [en] phát âm blackness 0 bình chọn
12/12/2010 Kapuskasing [en] phát âm Kapuskasing 0 bình chọn
12/12/2010 Bluenotes [en] phát âm Bluenotes 0 bình chọn
12/12/2010 nickle [en] phát âm nickle 0 bình chọn
12/12/2010 Outcome [en] phát âm Outcome 0 bình chọn
12/12/2010 Michael Ignatieff [en] phát âm Michael Ignatieff 0 bình chọn
12/12/2010 Louis St. Laurent [en] phát âm Louis St. Laurent 0 bình chọn
12/12/2010 Kataklysm [en] phát âm Kataklysm 0 bình chọn
12/12/2010 Watier [en] phát âm Watier 0 bình chọn
12/12/2010 Kim Kardashian [en] phát âm Kim Kardashian 1 bình chọn
12/12/2010 Taylor Lautner [en] phát âm Taylor Lautner 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/12/2010 Selena Gomez [en] phát âm Selena Gomez 0 bình chọn
12/12/2010 Megan Fox [en] phát âm Megan Fox 1 bình chọn
12/12/2010 Michael Jackson [en] phát âm Michael Jackson 0 bình chọn
12/12/2010 Lady GaGa [en] phát âm Lady GaGa 0 bình chọn
12/12/2010 Justin Bieber [en] phát âm Justin Bieber 1 bình chọn
12/12/2010 Miley Cyrus [en] phát âm Miley Cyrus 0 bình chọn
12/12/2010 Kesha [en] phát âm Kesha 0 bình chọn
12/12/2010 alzheimer's [en] phát âm alzheimer's 0 bình chọn
12/12/2010 water [en] phát âm water 0 bình chọn
12/12/2010 Google [en] phát âm Google -1 bình chọn
12/12/2010 Apatheism [en] phát âm Apatheism 0 bình chọn
12/12/2010 iron-deficiency anemia [en] phát âm iron-deficiency anemia 2 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Canada

Liên hệ eralakiy


Thống kê thành viên

Phát âm: 85 (7 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 14 bình chọn

Số lần xem trang: 17.699


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 26.228

Vị thứ theo phát âm: 2.986