Những từ đã phát âm của eralakiy trong Forvo Trang 4.

Thành viên: eralakiy Đăng ký phát âm của eralakiy

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/12/2010 wetness [en] phát âm wetness bình chọn
18/12/2010 earwitness [en] phát âm earwitness bình chọn
18/12/2010 riskiness [en] phát âm riskiness bình chọn
18/12/2010 figurativeness [en] phát âm figurativeness bình chọn
18/12/2010 festiveness [en] phát âm festiveness bình chọn
18/12/2010 flatness [en] phát âm flatness bình chọn
18/12/2010 weariness [en] phát âm weariness bình chọn
18/12/2010 blackness [en] phát âm blackness bình chọn
12/12/2010 Kapuskasing [en] phát âm Kapuskasing bình chọn
12/12/2010 Bluenotes [en] phát âm Bluenotes bình chọn
12/12/2010 nickle [en] phát âm nickle bình chọn
12/12/2010 Outcome [en] phát âm Outcome bình chọn
12/12/2010 Michael Ignatieff [en] phát âm Michael Ignatieff bình chọn
12/12/2010 Louis St. Laurent [en] phát âm Louis St. Laurent bình chọn
12/12/2010 Kataklysm [en] phát âm Kataklysm bình chọn
12/12/2010 Watier [en] phát âm Watier bình chọn
12/12/2010 Kim Kardashian [en] phát âm Kim Kardashian bình chọn
12/12/2010 Taylor Lautner [en] phát âm Taylor Lautner 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/12/2010 Selena Gomez [en] phát âm Selena Gomez bình chọn
12/12/2010 Megan Fox [en] phát âm Megan Fox bình chọn
12/12/2010 Michael Jackson [en] phát âm Michael Jackson bình chọn
12/12/2010 Lady GaGa [en] phát âm Lady GaGa bình chọn
12/12/2010 Justin Bieber [en] phát âm Justin Bieber 0 bình chọn
12/12/2010 Miley Cyrus [en] phát âm Miley Cyrus bình chọn
12/12/2010 Kesha [en] phát âm Kesha bình chọn
12/12/2010 alzheimer's [en] phát âm alzheimer's bình chọn
12/12/2010 water [en] phát âm water bình chọn
12/12/2010 Google [en] phát âm Google -1 bình chọn
12/12/2010 Apatheism [en] phát âm Apatheism bình chọn
12/12/2010 iron-deficiency anemia [en] phát âm iron-deficiency anemia 2 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Canada

Liên hệ eralakiy


Thống kê thành viên

Phát âm: 120 (3 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 5 bình chọn

Số lần xem trang: 11.004


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 27.127

Vị thứ theo phát âm: 1.786