Những từ đã phát âm của ergun trong Forvo

Thành viên: ergun Đăng ký phát âm của ergun

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/05/2012 naysayers [en] phát âm naysayers 0 bình chọn
25/05/2012 boyish [en] phát âm boyish 0 bình chọn
23/05/2012 disciple [en] phát âm disciple 0 bình chọn
22/05/2012 luxury [en] phát âm luxury 0 bình chọn
22/05/2012 image [en] phát âm image 1 bình chọn

Thông tin thành viên

an English language professor at a private university
bilingual speaker

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ ergun


Thống kê thành viên

Phát âm: 5

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 7.020


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 20.919

Vị thứ theo phát âm: 19.943