Những từ đã phát âm của ergun trong Forvo

Thành viên: ergun Đăng ký phát âm của ergun

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/05/2012 naysayers [en] phát âm naysayers 0 bình chọn
25/05/2012 boyish [en] phát âm boyish 0 bình chọn
24/05/2012 stenographer [en] phát âm stenographer 0 bình chọn
23/05/2012 disciple [en] phát âm disciple 0 bình chọn
23/05/2012 follower [en] phát âm follower 0 bình chọn
23/05/2012 racialist [en] phát âm racialist 0 bình chọn
23/05/2012 novella [en] phát âm novella 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/05/2012 Don Quixote [en] phát âm Don Quixote -2 bình chọn
23/05/2012 soothsayer [en] phát âm soothsayer 0 bình chọn
23/05/2012 Modus Operandi [en] phát âm Modus Operandi 0 bình chọn
23/05/2012 hegemony [en] phát âm hegemony -1 bình chọn
23/05/2012 modus vivendi [en] phát âm modus vivendi 0 bình chọn
23/05/2012 Voivode [en] phát âm Voivode 0 bình chọn
23/05/2012 malaise [en] phát âm malaise 1 bình chọn
23/05/2012 bedridden [en] phát âm bedridden 0 bình chọn
22/05/2012 scenically [en] phát âm scenically 0 bình chọn
22/05/2012 luxury [en] phát âm luxury 0 bình chọn
22/05/2012 luxurious [en] phát âm luxurious -1 bình chọn
22/05/2012 courageous [en] phát âm courageous 0 bình chọn
22/05/2012 simultaneity [en] phát âm simultaneity 0 bình chọn
22/05/2012 image [en] phát âm image 1 bình chọn
22/05/2012 pass out [en] phát âm pass out 0 bình chọn
22/05/2012 faster [en] phát âm faster 0 bình chọn
22/05/2012 diaspora [en] phát âm diaspora 0 bình chọn
22/05/2012 signalize [en] phát âm signalize 0 bình chọn
22/05/2012 pick out [en] phát âm pick out -1 bình chọn
22/05/2012 justice [en] phát âm justice 0 bình chọn
22/05/2012 narratology [en] phát âm narratology 0 bình chọn
22/05/2012 gynaecologist [en] phát âm gynaecologist 0 bình chọn

Thông tin thành viên

an English language professor at a private university
bilingual speaker

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ ergun


Thống kê thành viên

Phát âm: 29 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 3

Bình chọn: 3 bình chọn

Số lần xem trang: 5.960


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 14.346

Vị thứ theo phát âm: 6.349