Những từ đã phát âm của ergun trong Forvo

Thành viên: ergun Đăng ký phát âm của ergun

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/05/2012 naysayers [en] phát âm naysayers bình chọn
25/05/2012 boyish [en] phát âm boyish bình chọn
24/05/2012 stenographer [en] phát âm stenographer bình chọn
23/05/2012 disciple [en] phát âm disciple bình chọn
23/05/2012 follower [en] phát âm follower bình chọn
23/05/2012 racialist [en] phát âm racialist bình chọn
23/05/2012 novella [en] phát âm novella 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
23/05/2012 Don Quixote [en] phát âm Don Quixote -2 bình chọn
23/05/2012 soothsayer [en] phát âm soothsayer bình chọn
23/05/2012 Modus Operandi [en] phát âm Modus Operandi bình chọn
23/05/2012 hegemony [en] phát âm hegemony bình chọn
23/05/2012 modus vivendi [en] phát âm modus vivendi bình chọn
23/05/2012 Voivode [en] phát âm Voivode bình chọn
23/05/2012 malaise [en] phát âm malaise 1 bình chọn
23/05/2012 bedridden [en] phát âm bedridden bình chọn
22/05/2012 scenically [en] phát âm scenically bình chọn
22/05/2012 luxury [en] phát âm luxury bình chọn
22/05/2012 luxurious [en] phát âm luxurious bình chọn
22/05/2012 courageous [en] phát âm courageous bình chọn
22/05/2012 simultaneousness [en] phát âm simultaneousness bình chọn
22/05/2012 simultaneity [en] phát âm simultaneity bình chọn
22/05/2012 image [en] phát âm image 1 bình chọn
22/05/2012 pass out [en] phát âm pass out bình chọn
22/05/2012 faster [en] phát âm faster bình chọn
22/05/2012 diaspora [en] phát âm diaspora bình chọn
22/05/2012 signalize [en] phát âm signalize bình chọn
22/05/2012 pick out [en] phát âm pick out -1 bình chọn
22/05/2012 justice [en] phát âm justice bình chọn
22/05/2012 narratology [en] phát âm narratology bình chọn
22/05/2012 gynaecologist [en] phát âm gynaecologist bình chọn

Thông tin thành viên

an English language professor at a private university
bilingual speaker

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ ergun


Thống kê thành viên

Phát âm: 30 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 3

Bình chọn: 3 bình chọn

Số lần xem trang: 4.405


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 12.695

Vị thứ theo phát âm: 5.447