Những từ đã phát âm của f4lmeatman trong Forvo

Thành viên: f4lmeatman Đăng ký phát âm của f4lmeatman

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/09/2012 Harare [sn] phát âm Harare -1 bình chọn
12/09/2012 maskati [sn] phát âm maskati 0 bình chọn
12/09/2012 Mugabe [sn] phát âm Mugabe -1 bình chọn
12/09/2012 Nyarai [sn] phát âm Nyarai -1 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ f4lmeatman


Thống kê thành viên

Phát âm: 4

Từ đã thêm: 4

Số lần xem trang: 5.045


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 11.200

Vị thứ theo phát âm: 22.312