Những từ đã phát âm của failer trong Forvo

Thành viên: failer Đăng ký phát âm của failer

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/02/2014 компот [ru] phát âm компот bình chọn
24/02/2014 Рукавишников [ru] phát âm Рукавишников bình chọn
24/02/2014 Русинович [ru] phát âm Русинович bình chọn
24/02/2014 гол [ru] phát âm гол bình chọn
24/02/2014 слово [ru] phát âm слово bình chọn
24/02/2014 продать [ru] phát âm продать bình chọn
24/02/2014 математика [ru] phát âm математика bình chọn
24/02/2014 предать [ru] phát âm предать bình chọn
24/02/2014 рис [ru] phát âm рис bình chọn
24/02/2014 Малая Русь [ru] phát âm Малая Русь bình chọn
24/02/2014 Малая Россия [ru] phát âm Малая Россия bình chọn
24/02/2014 предавать [ru] phát âm предавать bình chọn
24/02/2014 сложившаяся [ru] phát âm сложившаяся bình chọn
24/02/2014 смягчила [ru] phát âm смягчила bình chọn
18/02/2014 неподъёмным [ru] phát âm неподъёмным bình chọn
18/02/2014 теория заговора [ru] phát âm теория заговора bình chọn
18/02/2014 ещё разик [ru] phát âm ещё разик bình chọn
18/02/2014 Э-эй [ru] phát âm Э-эй bình chọn
18/02/2014 книжный обзор [ru] phát âm книжный обзор bình chọn
18/02/2014 цветное телевидение [ru] phát âm цветное телевидение bình chọn
18/02/2014 контрвзбзднуть [ru] phát âm контрвзбзднуть bình chọn
18/02/2014 автомобильный дилер [ru] phát âm автомобильный дилер bình chọn
18/02/2014 цветной телевизор [ru] phát âm цветной телевизор bình chọn
18/02/2014 роутер [ru] phát âm роутер bình chọn
18/02/2014 формат вещания [ru] phát âm формат вещания bình chọn
18/02/2014 компьютерный термин [ru] phát âm компьютерный термин bình chọn
18/02/2014 записные книжки [ru] phát âm записные книжки bình chọn
18/02/2014 маршрутизатор [ru] phát âm маршрутизатор bình chọn
16/02/2014 влажная [ru] phát âm влажная bình chọn
16/02/2014 влажное [ru] phát âm влажное bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

programmer, diver, acrobat...:)

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Nga

Liên hệ failer


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.499 (63 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 25

Bình chọn: 65 bình chọn

Số lần xem trang: 22.165


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.831

Vị thứ theo phát âm: 186