Những từ đã phát âm của failer trong Forvo

Thành viên: failer Đăng ký phát âm của failer

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/02/2014 компот [ru] phát âm компот 0 bình chọn
24/02/2014 Рукавишников [ru] phát âm Рукавишников 0 bình chọn
24/02/2014 Русинович [ru] phát âm Русинович 0 bình chọn
24/02/2014 гол [ru] phát âm гол 0 bình chọn
24/02/2014 слово [ru] phát âm слово 0 bình chọn
24/02/2014 продать [ru] phát âm продать 1 bình chọn
24/02/2014 математика [ru] phát âm математика 0 bình chọn
24/02/2014 предать [ru] phát âm предать 0 bình chọn
24/02/2014 рис [ru] phát âm рис -1 bình chọn
24/02/2014 Малая Русь [ru] phát âm Малая Русь 0 bình chọn
24/02/2014 Малая Россия [ru] phát âm Малая Россия 0 bình chọn
24/02/2014 предавать [ru] phát âm предавать 0 bình chọn
24/02/2014 сложившаяся [ru] phát âm сложившаяся 0 bình chọn
24/02/2014 смягчила [ru] phát âm смягчила 0 bình chọn
18/02/2014 неподъёмным [ru] phát âm неподъёмным 0 bình chọn
18/02/2014 теория заговора [ru] phát âm теория заговора 0 bình chọn
18/02/2014 ещё разик [ru] phát âm ещё разик 0 bình chọn
18/02/2014 Э-эй [ru] phát âm Э-эй 0 bình chọn
18/02/2014 книжный обзор [ru] phát âm книжный обзор 0 bình chọn
18/02/2014 цветное телевидение [ru] phát âm цветное телевидение 0 bình chọn
18/02/2014 контрвзбзднуть [ru] phát âm контрвзбзднуть 0 bình chọn
18/02/2014 автомобильный дилер [ru] phát âm автомобильный дилер 0 bình chọn
18/02/2014 цветной телевизор [ru] phát âm цветной телевизор 0 bình chọn
18/02/2014 роутер [ru] phát âm роутер 0 bình chọn
18/02/2014 формат вещания [ru] phát âm формат вещания 0 bình chọn
18/02/2014 компьютерный термин [ru] phát âm компьютерный термин 0 bình chọn
18/02/2014 записные книжки [ru] phát âm записные книжки 0 bình chọn
18/02/2014 маршрутизатор [ru] phát âm маршрутизатор 0 bình chọn
16/02/2014 влажная [ru] phát âm влажная 0 bình chọn
16/02/2014 влажное [ru] phát âm влажное 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

programmer, diver, acrobat...:)

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Nga

Liên hệ failer


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.497 (83 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 26

Bình chọn: 88 bình chọn

Số lần xem trang: 33.932


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 3.434

Vị thứ theo phát âm: 237