Những từ đã phát âm của falarodrigo trong Forvo

Thành viên: falarodrigo Đăng ký phát âm của falarodrigo

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/11/2010 galvanocáustica [pt] phát âm galvanocáustica 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/11/2010 tiróidetiroide [pt] phát âm tiróidetiroide 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/11/2010 osteoclastia [pt] phát âm osteoclastia 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/11/2010 operatória [pt] phát âm operatória 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/11/2010 nefrólitos [pt] phát âm nefrólitos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/11/2010 infibulação [pt] phát âm infibulação 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/11/2010 infibular [pt] phát âm infibular 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/11/2010 arqueação [pt] phát âm arqueação 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/11/2010 niquelagem [pt] phát âm niquelagem 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/11/2010 atelhamento [pt] phát âm atelhamento 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/11/2010 pré-operatório [pt] phát âm pré-operatório 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/11/2010 atelhar [pt] phát âm atelhar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/11/2010 gastristerotomia [pt] phát âm gastristerotomia 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/11/2010 hipodermia [pt] phát âm hipodermia 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/11/2010 extirpar [pt] phát âm extirpar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/11/2010 diocese [pt] phát âm diocese 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Mi estas psikologo. Mi logxas en Natalo, en Brazilo.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Brasil

Liên hệ falarodrigo


Thống kê thành viên

Phát âm: 16 (16 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 126

Bình chọn: 16 bình chọn

Số lần xem trang: 5.590


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.187

Vị thứ theo phát âm: 10.504