Những từ đã phát âm của falconfling trong Forvo

Thành viên: falconfling Đăng ký phát âm của falconfling

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/06/2009 Pass Christian [en] phát âm Pass Christian 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/06/2009 Gaston [en] phát âm Gaston 0 bình chọn
08/06/2009 D'Lo [en] phát âm D'Lo 0 bình chọn
05/06/2009 New Sweden [en] phát âm New Sweden 0 bình chọn
05/06/2009 Bedford-Stuyvesant [en] phát âm Bedford-Stuyvesant 0 bình chọn
05/06/2009 Fredericksburg [en] phát âm Fredericksburg 0 bình chọn
05/06/2009 Belmont [en] phát âm Belmont 0 bình chọn
21/05/2009 Cuero [en] phát âm Cuero 0 bình chọn
20/05/2009 San Marcos [en] phát âm San Marcos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/05/2009 Palacios [en] phát âm Palacios 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/05/2009 San Jacinto [en] phát âm San Jacinto -1 bình chọn
18/05/2009 San Antonio [en] phát âm San Antonio 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/05/2009 Chile [en] phát âm Chile 3 bình chọn
15/05/2009 Zaire [en] phát âm Zaire 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/05/2009 Juan [en] phát âm Juan 1 bình chọn
25/04/2009 Moët [en] phát âm Moët 0 bình chọn
22/04/2009 tack [en] phát âm tack 0 bình chọn
22/04/2009 skerrick [en] phát âm skerrick 0 bình chọn
07/04/2009 Yellowstone [en] phát âm Yellowstone 2 bình chọn
06/04/2009 Kotte [en] phát âm Kotte 0 bình chọn
06/04/2009 mesh [en] phát âm mesh 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/04/2009 Ankara [en] phát âm Ankara -1 bình chọn
06/04/2009 Minsk [en] phát âm Minsk 0 bình chọn
06/04/2009 southern [en] phát âm southern 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/04/2009 nice [en] phát âm nice 6 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/04/2009 psychopathological [en] phát âm psychopathological 0 bình chọn
06/04/2009 Palau [en] phát âm Palau 0 bình chọn
06/04/2009 Ho Chi Minh City [en] phát âm Ho Chi Minh City 0 bình chọn
06/04/2009 Mongolia [en] phát âm Mongolia -1 bình chọn
06/04/2009 ulan bator [en] phát âm ulan bator 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

learning French slowly....what a beautiful language !

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ falconfling


Thống kê thành viên

Phát âm: 3.179 (1.263 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 3.409

Bình chọn: 1.675 bình chọn

Số lần xem trang: 239.339


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 121

Vị thứ theo phát âm: 123