Những từ đã phát âm của falconfling trong Forvo Trang 6.

Thành viên: falconfling Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của falconfling

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/03/2009 oppidan [en] phát âm oppidan bình chọn
15/03/2009 whooping [en] phát âm whooping -1 bình chọn
15/03/2009 Aeneas [en] phát âm Aeneas bình chọn
15/03/2009 Nonie [en] phát âm Nonie bình chọn
15/03/2009 signet [en] phát âm signet bình chọn
15/03/2009 sporophyte [en] phát âm sporophyte bình chọn
15/03/2009 templar [en] phát âm templar bình chọn
15/03/2009 peregrination [en] phát âm peregrination 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/03/2009 reservoir [en] phát âm reservoir 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/03/2009 cargo [en] phát âm cargo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/03/2009 Def Leppard [en] phát âm Def Leppard 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/03/2009 tamale [en] phát âm tamale 0 bình chọn
14/03/2009 sexually [en] phát âm sexually bình chọn
14/03/2009 gumbo [en] phát âm gumbo 0 bình chọn
14/03/2009 harmony [en] phát âm harmony bình chọn
14/03/2009 hominy [en] phát âm hominy bình chọn
14/03/2009 grits [en] phát âm grits bình chọn
14/03/2009 mahi mahi [en] phát âm mahi mahi bình chọn
14/03/2009 lutefisk [en] phát âm lutefisk bình chọn
14/03/2009 Margarita [en] phát âm Margarita bình chọn
14/03/2009 Philly cheese steak [en] phát âm Philly cheese steak bình chọn
14/03/2009 cornbread [en] phát âm cornbread bình chọn
14/03/2009 po' boy [en] phát âm po' boy bình chọn
14/03/2009 cracklings [en] phát âm cracklings bình chọn
14/03/2009 enchilada [en] phát âm enchilada 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/03/2009 chili [en] phát âm chili 1 bình chọn
13/03/2009 tortilla [en] phát âm tortilla 0 bình chọn
13/03/2009 norther [en] phát âm norther bình chọn
13/03/2009 wander [en] phát âm wander 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/03/2009 treacly [en] phát âm treacly bình chọn

Thông tin thành viên

learning French slowly....what a beautiful language !

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ falconfling


Thống kê thành viên

Phát âm: 3.277 (1.014 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 3.444

Bình chọn: 1.308 bình chọn

Số lần xem trang: 178.694


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 104

Vị thứ theo phát âm: 101