Những từ đã phát âm của falconfling trong Forvo Trang 6.

Thành viên: falconfling Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của falconfling

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/03/2009 oppidan [en] phát âm oppidan 0 bình chọn
15/03/2009 whooping [en] phát âm whooping -1 bình chọn
15/03/2009 Aeneas [en] phát âm Aeneas 0 bình chọn
15/03/2009 Nonie [en] phát âm Nonie 0 bình chọn
15/03/2009 signet [en] phát âm signet 0 bình chọn
15/03/2009 sporophyte [en] phát âm sporophyte 0 bình chọn
15/03/2009 templar [en] phát âm templar 0 bình chọn
15/03/2009 peregrination [en] phát âm peregrination 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/03/2009 reservoir [en] phát âm reservoir 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/03/2009 cargo [en] phát âm cargo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/03/2009 Def Leppard [en] phát âm Def Leppard 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/03/2009 tamale [en] phát âm tamale 0 bình chọn
14/03/2009 sexually [en] phát âm sexually 0 bình chọn
14/03/2009 gumbo [en] phát âm gumbo 0 bình chọn
14/03/2009 harmony [en] phát âm harmony 0 bình chọn
14/03/2009 hominy [en] phát âm hominy 0 bình chọn
14/03/2009 grits [en] phát âm grits 0 bình chọn
14/03/2009 mahi mahi [en] phát âm mahi mahi 0 bình chọn
14/03/2009 lutefisk [en] phát âm lutefisk 0 bình chọn
14/03/2009 Margarita [en] phát âm Margarita 0 bình chọn
14/03/2009 Philly cheese steak [en] phát âm Philly cheese steak 0 bình chọn
14/03/2009 cornbread [en] phát âm cornbread 0 bình chọn
14/03/2009 po' boy [en] phát âm po' boy 0 bình chọn
14/03/2009 cracklings [en] phát âm cracklings 0 bình chọn
14/03/2009 enchilada [en] phát âm enchilada 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/03/2009 chili [en] phát âm chili 1 bình chọn
13/03/2009 tortilla [en] phát âm tortilla 0 bình chọn
13/03/2009 norther [en] phát âm norther 0 bình chọn
13/03/2009 wander [en] phát âm wander 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/03/2009 treacly [en] phát âm treacly 0 bình chọn

Thông tin thành viên

learning French slowly....what a beautiful language !

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ falconfling


Thống kê thành viên

Phát âm: 3.277 (1.014 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 3.454

Bình chọn: 1.312 bình chọn

Số lần xem trang: 179.727


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 105

Vị thứ theo phát âm: 101