Những từ đã phát âm của falconfling trong Forvo Trang 6.

Thành viên: falconfling Đăng ký phát âm của falconfling

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/03/2009 mahi mahi [en] phát âm mahi mahi 0 bình chọn
14/03/2009 lutefisk [en] phát âm lutefisk 0 bình chọn
14/03/2009 Margarita [en] phát âm Margarita 0 bình chọn
14/03/2009 Philly cheese steak [en] phát âm Philly cheese steak 0 bình chọn
14/03/2009 cornbread [en] phát âm cornbread 0 bình chọn
14/03/2009 po' boy [en] phát âm po' boy 0 bình chọn
14/03/2009 cracklings [en] phát âm cracklings -1 bình chọn
14/03/2009 chili [en] phát âm chili 1 bình chọn
13/03/2009 norther [en] phát âm norther 0 bình chọn
13/03/2009 wander [en] phát âm wander 8 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/03/2009 treacly [en] phát âm treacly 0 bình chọn
13/03/2009 bin [en] phát âm bin 1 bình chọn
12/03/2009 hallucinogen [en] phát âm hallucinogen 0 bình chọn
12/03/2009 epidemiologist [en] phát âm epidemiologist 0 bình chọn
12/03/2009 parasitically [en] phát âm parasitically 0 bình chọn
12/03/2009 parasitical [en] phát âm parasitical 0 bình chọn
12/03/2009 parasitic [en] phát âm parasitic 0 bình chọn
12/03/2009 parasite [en] phát âm parasite 0 bình chọn
12/03/2009 chlorenchyma [en] phát âm chlorenchyma 0 bình chọn
12/03/2009 sclerenchyma [en] phát âm sclerenchyma 0 bình chọn
12/03/2009 collenchyma [en] phát âm collenchyma 0 bình chọn
12/03/2009 parenchyma [en] phát âm parenchyma 0 bình chọn
12/03/2009 Beer [en] phát âm Beer 3 bình chọn
12/03/2009 spearhead [en] phát âm spearhead 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/03/2009 incisive [en] phát âm incisive 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/03/2009 screws [en] phát âm screws 0 bình chọn
12/03/2009 inhibition [en] phát âm inhibition 0 bình chọn
12/03/2009 exhibition [en] phát âm exhibition 4 bình chọn
12/03/2009 exhibit [en] phát âm exhibit 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/03/2009 Quoit [en] phát âm Quoit 0 bình chọn

Thông tin thành viên

learning French slowly....what a beautiful language !

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ falconfling


Thống kê thành viên

Phát âm: 3.179 (1.264 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 3.410

Bình chọn: 1.676 bình chọn

Số lần xem trang: 239.500


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 121

Vị thứ theo phát âm: 123