Những từ đã phát âm của falconfling trong Forvo Trang 9.

Thành viên: falconfling Đăng ký phát âm của falconfling

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/03/2009 stealthily [en] phát âm stealthily 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/03/2009 inadvertently [en] phát âm inadvertently 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/03/2009 thrilled [en] phát âm thrilled 0 bình chọn
11/03/2009 outpace [en] phát âm outpace 0 bình chọn
11/03/2009 Lead (towns) [en] phát âm Lead (towns) 0 bình chọn
11/03/2009 plea [en] phát âm plea 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/03/2009 barley [en] phát âm barley 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/03/2009 barely [en] phát âm barely 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/03/2009 adventure [en] phát âm adventure 2 bình chọn
11/03/2009 riveting [en] phát âm riveting 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/03/2009 Actinomyces [en] phát âm Actinomyces 1 bình chọn
11/03/2009 hideous [en] phát âm hideous 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/03/2009 strategic [en] phát âm strategic 1 bình chọn
10/03/2009 strategy [en] phát âm strategy 9 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/03/2009 jejunely [en] phát âm jejunely 0 bình chọn
10/03/2009 jejuneness [en] phát âm jejuneness 0 bình chọn
10/03/2009 hereon after [en] phát âm hereon after 0 bình chọn
10/03/2009 weapon [en] phát âm weapon 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/03/2009 strategies [en] phát âm strategies 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/03/2009 heal [en] phát âm heal 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/03/2009 hale [en] phát âm hale 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/03/2009 inhaling [en] phát âm inhaling 0 bình chọn
10/03/2009 inhaled [en] phát âm inhaled 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/03/2009 Edwards Plateau [en] phát âm Edwards Plateau 0 bình chọn
10/03/2009 inhale [en] phát âm inhale 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/03/2009 rookie [en] phát âm rookie 0 bình chọn
10/03/2009 guest [en] phát âm guest 6 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/03/2009 mild [en] phát âm mild 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/03/2009 strewn [en] phát âm strewn 0 bình chọn
10/03/2009 Huguenots [en] phát âm Huguenots 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

learning French slowly....what a beautiful language !

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ falconfling


Thống kê thành viên

Phát âm: 3.179 (1.261 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 3.409

Bình chọn: 1.674 bình chọn

Số lần xem trang: 239.130


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 121

Vị thứ theo phát âm: 123