Những từ đã phát âm của famadas trong Forvo

Thành viên: famadas Đăng ký phát âm của famadas

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/07/2011 saboreando-a [pt] phát âm saboreando-a 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 máquina de filmar [pt] phát âm máquina de filmar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 enceradora [pt] phát âm enceradora 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 máquina de lavar roupa [pt] phát âm máquina de lavar roupa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 máquina de lavar louça [pt] phát âm máquina de lavar louça 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 secadora [pt] phát âm secadora 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 termoacumulador [pt] phát âm termoacumulador 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 salgueiros [pt] phát âm salgueiros 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 ar condicionado [pt] phát âm ar condicionado 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 humidificador [pt] phát âm humidificador 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 ferro de engomar [pt] phát âm ferro de engomar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 repensou [pt] phát âm repensou 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 chamuscou [pt] phát âm chamuscou 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 cerebrais [pt] phát âm cerebrais 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 aparentava [pt] phát âm aparentava 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 bonecas [pt] phát âm bonecas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 respiravam [pt] phát âm respiravam 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 danos [pt] phát âm danos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 filtraram [pt] phát âm filtraram 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 fundiu [pt] phát âm fundiu 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 remendos [pt] phát âm remendos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 transforma [pt] phát âm transforma 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 quadrada [pt] phát âm quadrada 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 Blu-ray [pt] phát âm Blu-ray 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 exasperada [pt] phát âm exasperada 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 rendeu [pt] phát âm rendeu 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 aborreci [pt] phát âm aborreci 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 interrupções [pt] phát âm interrupções 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 desolados [pt] phát âm desolados 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/01/2010 retorceram [pt] phát âm retorceram 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Age 77, brasiliam man

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Brasil

Liên hệ famadas


Thống kê thành viên

Phát âm: 8.753 (297 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 85

Bình chọn: 315 bình chọn

Số lần xem trang: 127.342


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.584

Vị thứ theo phát âm: 47