Những từ đã phát âm của famadas trong Forvo Trang 10.

Thành viên: famadas Đăng ký phát âm của famadas

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/01/2010 nervos [pt] phát âm nervos bình chọn
09/01/2010 esquadrinhando [pt] phát âm esquadrinhando bình chọn
09/01/2010 interrompesse [pt] phát âm interrompesse bình chọn
09/01/2010 apalpou [pt] phát âm apalpou bình chọn
09/01/2010 tratou [pt] phát âm tratou bình chọn
09/01/2010 Erasístrato [pt] phát âm Erasístrato bình chọn
09/01/2010 pressione [pt] phát âm pressione bình chọn
09/01/2010 significamente [pt] phát âm significamente bình chọn
09/01/2010 desenhadas [pt] phát âm desenhadas bình chọn
09/01/2010 transportaram [pt] phát âm transportaram bình chọn
09/01/2010 seleções [pt] phát âm seleções bình chọn
09/01/2010 arredondadas [pt] phát âm arredondadas bình chọn
09/01/2010 úmeros [pt] phát âm úmeros bình chọn
09/01/2010 acariciaram [pt] phát âm acariciaram bình chọn
09/01/2010 postadas [pt] phát âm postadas bình chọn
09/01/2010 memorizando [pt] phát âm memorizando bình chọn
09/01/2010 distinguiram [pt] phát âm distinguiram bình chọn
09/01/2010 distraída [pt] phát âm distraída bình chọn
09/01/2010 pronunciava [pt] phát âm pronunciava bình chọn
09/01/2010 secundaristas [pt] phát âm secundaristas bình chọn
09/01/2010 travavam [pt] phát âm travavam bình chọn
09/01/2010 vesica [pt] phát âm vesica bình chọn
09/01/2010 imperceptível [pt] phát âm imperceptível bình chọn
09/01/2010 explicará [pt] phát âm explicará bình chọn
09/01/2010 inundasse [pt] phát âm inundasse bình chọn
08/01/2010 Aryana [pt] phát âm Aryana bình chọn
08/01/2010 Aléssia [pt] phát âm Aléssia bình chọn
08/01/2010 Alberico [pt] phát âm Alberico bình chọn
08/01/2010 Abdala [pt] phát âm Abdala bình chọn
08/01/2010 Alzira [pt] phát âm Alzira bình chọn

Thông tin thành viên

Age 77, brasiliam man

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Brasil

Web: http://obesidadejamais.blogspot.com/

Liên hệ famadas


Thống kê thành viên

Phát âm: 8.762 (290 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 85

Bình chọn: 308 bình chọn

Số lần xem trang: 76.525


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.240

Vị thứ theo phát âm: 36