Những từ đã phát âm của famadas trong Forvo Trang 3.

Thành viên: famadas Đăng ký phát âm của famadas

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/01/2010 Cassia [pt] phát âm Cassia 0 bình chọn
11/01/2010 Carole [pt] phát âm Carole 0 bình chọn
11/01/2010 Carlota [pt] phát âm Carlota 0 bình chọn
11/01/2010 Constance [pt] phát âm Constance 0 bình chọn
11/01/2010 Cornelio [pt] phát âm Cornelio 0 bình chọn
11/01/2010 Clotilde [pt] phát âm Clotilde 0 bình chọn
11/01/2010 Corina [pt] phát âm Corina 0 bình chọn
11/01/2010 Cecile [pt] phát âm Cecile 0 bình chọn
11/01/2010 Cecília [pt] phát âm Cecília 0 bình chọn
11/01/2010 Celene [pt] phát âm Celene 0 bình chọn
11/01/2010 Celina [pt] phát âm Celina 0 bình chọn
11/01/2010 Cleuza [pt] phát âm Cleuza 0 bình chọn
11/01/2010 Cintia [pt] phát âm Cintia 0 bình chọn
11/01/2010 Clariana [pt] phát âm Clariana 0 bình chọn
11/01/2010 Clarissa [pt] phát âm Clarissa 0 bình chọn
11/01/2010 Cleonir [pt] phát âm Cleonir 0 bình chọn
11/01/2010 Cléo [pt] phát âm Cléo 0 bình chọn
11/01/2010 Caiã [pt] phát âm Caiã 0 bình chọn
11/01/2010 Cleonice [pt] phát âm Cleonice 0 bình chọn
11/01/2010 Caique [pt] phát âm Caique 0 bình chọn
11/01/2010 Cassio [pt] phát âm Cassio 0 bình chọn
11/01/2010 Caio [pt] phát âm Caio -1 bình chọn
11/01/2010 Clésio [pt] phát âm Clésio 0 bình chọn
11/01/2010 Carmelo [pt] phát âm Carmelo 0 bình chọn
11/01/2010 Caim [pt] phát âm Caim 0 bình chọn
11/01/2010 Cid [pt] phát âm Cid 0 bình chọn
11/01/2010 Cécil [pt] phát âm Cécil 0 bình chọn
11/01/2010 Cirilo [pt] phát âm Cirilo 0 bình chọn
11/01/2010 Cirano [pt] phát âm Cirano 0 bình chọn
11/01/2010 Clície [pt] phát âm Clície 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Age 77, brasiliam man

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Brasil

Liên hệ famadas


Thống kê thành viên

Phát âm: 8.753 (297 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 85

Bình chọn: 315 bình chọn

Số lần xem trang: 124.404


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.547

Vị thứ theo phát âm: 45