Những từ đã phát âm của famadas trong Forvo Trang 3.

Thành viên: famadas Đăng ký phát âm của famadas

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/01/2010 Cassia [pt] phát âm Cassia bình chọn
11/01/2010 Carole [pt] phát âm Carole bình chọn
11/01/2010 Carlota [pt] phát âm Carlota bình chọn
11/01/2010 Constance [pt] phát âm Constance bình chọn
11/01/2010 Cornelio [pt] phát âm Cornelio bình chọn
11/01/2010 Clotilde [pt] phát âm Clotilde bình chọn
11/01/2010 Corina [pt] phát âm Corina bình chọn
11/01/2010 Cecile [pt] phát âm Cecile bình chọn
11/01/2010 Cecília [pt] phát âm Cecília bình chọn
11/01/2010 Celene [pt] phát âm Celene bình chọn
11/01/2010 Celina [pt] phát âm Celina bình chọn
11/01/2010 Cleuza [pt] phát âm Cleuza bình chọn
11/01/2010 Cintia [pt] phát âm Cintia bình chọn
11/01/2010 Clariana [pt] phát âm Clariana bình chọn
11/01/2010 Clarissa [pt] phát âm Clarissa bình chọn
11/01/2010 Cleonir [pt] phát âm Cleonir bình chọn
11/01/2010 Cléo [pt] phát âm Cléo bình chọn
11/01/2010 Caiã [pt] phát âm Caiã bình chọn
11/01/2010 Cleonice [pt] phát âm Cleonice bình chọn
11/01/2010 Caique [pt] phát âm Caique bình chọn
11/01/2010 Cassio [pt] phát âm Cassio bình chọn
11/01/2010 Caio [pt] phát âm Caio -1 bình chọn
11/01/2010 Clésio [pt] phát âm Clésio bình chọn
11/01/2010 Carmelo [pt] phát âm Carmelo bình chọn
11/01/2010 Caim [pt] phát âm Caim bình chọn
11/01/2010 Cid [pt] phát âm Cid bình chọn
11/01/2010 Cécil [pt] phát âm Cécil bình chọn
11/01/2010 Cirilo [pt] phát âm Cirilo bình chọn
11/01/2010 Cirano [pt] phát âm Cirano bình chọn
11/01/2010 Clície [pt] phát âm Clície bình chọn

Thông tin thành viên

Age 77, brasiliam man

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Brasil

Web: http://obesidadejamais.blogspot.com/

Liên hệ famadas


Thống kê thành viên

Phát âm: 8.762 (290 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 85

Bình chọn: 308 bình chọn

Số lần xem trang: 77.571


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.255

Vị thứ theo phát âm: 36