Những từ đã phát âm của fernan trong Forvo

Thành viên: fernan Đăng ký phát âm của fernan

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/03/2015 hipertensión [es] phát âm hipertensión 0 bình chọn
05/03/2015 creatinina [es] phát âm creatinina 1 bình chọn
14/08/2008 Samuel Sánchez [es] phát âm Samuel Sánchez 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/08/2008 observación [es] phát âm observación 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/08/2008 decente [es] phát âm decente 0 bình chọn
14/08/2008 juicioso [es] phát âm juicioso 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/08/2008 análisis financiero [es] phát âm análisis financiero 0 bình chọn
14/08/2008 proyecto [es] phát âm proyecto 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/08/2008 incunable [es] phát âm incunable 0 bình chọn
14/08/2008 pequeño [es] phát âm pequeño 1 bình chọn
14/08/2008 hambriento [es] phát âm hambriento 0 bình chọn
14/08/2008 divertido [es] phát âm divertido 0 bình chọn
13/08/2008 Republica Mexicana [es] phát âm Republica Mexicana 0 bình chọn
13/08/2008 invisible [es] phát âm invisible 0 bình chọn
13/08/2008 resonante [es] phát âm resonante 0 bình chọn
13/08/2008 sabroso [es] phát âm sabroso 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/08/2008 serio [es] phát âm serio 0 bình chọn
13/08/2008 Isaias [es] phát âm Isaias 0 bình chọn
13/08/2008 puesta [es] phát âm puesta 0 bình chọn
13/08/2008 impar [es] phát âm impar 0 bình chọn
13/08/2008 blando [es] phát âm blando 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/08/2008 bueno [es] phát âm bueno 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/08/2008 incompetente [es] phát âm incompetente 0 bình chọn
13/08/2008 pintoresco [es] phát âm pintoresco 0 bình chọn
01/08/2008 llamativo [es] phát âm llamativo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/08/2008 gente [es] phát âm gente 0 bình chọn
01/08/2008 lejano [es] phát âm lejano 0 bình chọn
01/08/2008 acostumbrados [es] phát âm acostumbrados 0 bình chọn
01/08/2008 Moisés [es] phát âm Moisés 0 bình chọn
01/08/2008 Cristóbal Colón [es] phát âm Cristóbal Colón 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Tây Ban Nha

Liên hệ fernan


Thống kê thành viên

Phát âm: 37 (8 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 56

Bình chọn: 10 bình chọn

Số lần xem trang: 12.039


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.035

Vị thứ theo phát âm: 5.773