Những từ đã phát âm của fffffellini trong Forvo

Thành viên: fffffellini Đăng ký phát âm của fffffellini

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/07/2014 Duguay [fr] phát âm Duguay 0 bình chọn
08/07/2014 Sluys [fr] phát âm Sluys 0 bình chọn
08/07/2014 Quaregnon [fr] phát âm Quaregnon 0 bình chọn
08/07/2014 guérit [fr] phát âm guérit 0 bình chọn
15/06/2014 Caroline Méthot [fr] phát âm Caroline Méthot 0 bình chọn
15/06/2014 Charcenne [fr] phát âm Charcenne 0 bình chọn
15/06/2014 colonne Morris [fr] phát âm colonne Morris 0 bình chọn
15/06/2014 pensais [fr] phát âm pensais 0 bình chọn
15/06/2014 prolonge [fr] phát âm prolonge 0 bình chọn
15/06/2014 réduirais [fr] phát âm réduirais 0 bình chọn
26/11/2013 fagiolino [it] phát âm fagiolino 1 bình chọn
26/11/2013 arbusti [it] phát âm arbusti 0 bình chọn
26/11/2013 Cheval ailé [fr] phát âm Cheval ailé 0 bình chọn
20/11/2013 les pickpockets [fr] phát âm les pickpockets 0 bình chọn
20/11/2013 caquetage [fr] phát âm caquetage 0 bình chọn
20/11/2013 fauteuil crapaud [fr] phát âm fauteuil crapaud 0 bình chọn
20/11/2013 aux articles [fr] phát âm aux articles 0 bình chọn
20/11/2013 j'assemblais [fr] phát âm j'assemblais 0 bình chọn
20/11/2013 j'exonérais [fr] phát âm j'exonérais 0 bình chọn
20/11/2013 j'assemblerai [fr] phát âm j'assemblerai 0 bình chọn
20/11/2013 reprendront [fr] phát âm reprendront 0 bình chọn
20/11/2013 discal [fr] phát âm discal 0 bình chọn
20/11/2013 campagnard [fr] phát âm campagnard 0 bình chọn
20/11/2013 diamètre [fr] phát âm diamètre 0 bình chọn
20/11/2013 appliquée [fr] phát âm appliquée 0 bình chọn
20/11/2013 aigle [fr] phát âm aigle 0 bình chọn
20/11/2013 j'ajouterai [fr] phát âm j'ajouterai 0 bình chọn
20/11/2013 le rottweiler [fr] phát âm le rottweiler 0 bình chọn
20/11/2013 canin [fr] phát âm canin 0 bình chọn
20/11/2013 femme [fr] phát âm femme -1 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Bỉ

Liên hệ fffffellini


Thống kê thành viên

Phát âm: 52

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 5.323


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 22.777

Vị thứ theo phát âm: 4.355