Thành viên:

findelka

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của findelka

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/07/2016 táncolni [hu] phát âm táncolni 0 bình chọn
05/07/2016 turistákat [hu] phát âm turistákat 0 bình chọn
05/07/2016 városokat [hu] phát âm városokat 0 bình chọn
05/07/2016 szállodák [hu] phát âm szállodák 0 bình chọn
05/07/2016 házakat [hu] phát âm házakat 0 bình chọn
05/07/2016 odamenni [hu] phát âm odamenni 0 bình chọn
05/07/2016 bírót [hu] phát âm bírót 0 bình chọn
05/07/2016 rendezőt [hu] phát âm rendezőt 0 bình chọn
05/07/2016 riportert [hu] phát âm riportert 0 bình chọn
05/07/2016 talál [hu] phát âm talál 0 bình chọn
05/07/2016 fekete [hu] phát âm fekete 0 bình chọn
05/07/2016 fa [hu] phát âm fa 0 bình chọn
05/07/2016 ül [hu] phát âm ül 0 bình chọn
05/07/2016 ahol [hu] phát âm ahol 0 bình chọn
05/07/2016 kit [hu] phát âm kit 0 bình chọn
05/07/2016 vannak [hu] phát âm vannak 0 bình chọn
05/07/2016 kicsik [hu] phát âm kicsik 0 bình chọn
05/07/2016 pincérek [hu] phát âm pincérek 0 bình chọn
05/07/2016 festeni [hu] phát âm festeni 0 bình chọn
05/07/2016 fut [hu] phát âm fut 0 bình chọn
05/07/2016 menj [hu] phát âm menj 0 bình chọn
05/07/2016 halkan [hu] phát âm halkan 0 bình chọn
05/07/2016 Francia [hu] phát âm Francia 0 bình chọn
05/07/2016 kérek [hu] phát âm kérek 0 bình chọn
05/07/2016 akarok [hu] phát âm akarok 0 bình chọn
05/07/2016 hány éves? [hu] phát âm hány éves? 0 bình chọn
05/07/2016 pályaudvar [hu] phát âm pályaudvar 0 bình chọn
05/07/2016 kicsi [hu] phát âm kicsi 0 bình chọn
05/07/2016 piros [hu] phát âm piros 0 bình chọn
05/07/2016 elöl [hu] phát âm elöl 0 bình chọn