Thành viên:

findelka

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của findelka

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/08/2015 Irmy Jurkovics [hu] phát âm Irmy Jurkovics 0 bình chọn
08/08/2015 bubu [hu] phát âm bubu 0 bình chọn
08/08/2015 durranóhigany [hu] phát âm durranóhigany 0 bình chọn
08/08/2015 duplikátor [hu] phát âm duplikátor 0 bình chọn
08/08/2015 dézsmabor [hu] phát âm dézsmabor 0 bình chọn
08/08/2015 dédszüle [hu] phát âm dédszüle 0 bình chọn
08/08/2015 dádá [hu] phát âm dádá 0 bình chọn
08/08/2015 dzsúdó [hu] phát âm dzsúdó 0 bình chọn
08/08/2015 dzsóker [hu] phát âm dzsóker 0 bình chọn
08/08/2015 dzsiudzsicu [hu] phát âm dzsiudzsicu 0 bình chọn
08/08/2015 díszfa [hu] phát âm díszfa 0 bình chọn
08/08/2015 díszemelvény [hu] phát âm díszemelvény 0 bình chọn
08/08/2015 díszhely [hu] phát âm díszhely 0 bình chọn
08/08/2015 dzsesszzenekar [hu] phát âm dzsesszzenekar 0 bình chọn
08/08/2015 dzsesszzene [hu] phát âm dzsesszzene 0 bình chọn
08/08/2015 dögnyúzó [hu] phát âm dögnyúzó 0 bình chọn
08/08/2015 dózsepalota [hu] phát âm dózsepalota 0 bình chọn
08/08/2015 díszünnepély [hu] phát âm díszünnepély 0 bình chọn
08/08/2015 dísztag [hu] phát âm dísztag 0 bình chọn
08/08/2015 díszsírhely [hu] phát âm díszsírhely 0 bình chọn
08/08/2015 díszspárga [hu] phát âm díszspárga 0 bình chọn
08/08/2015 dísznő [hu] phát âm dísznő 0 bình chọn
08/08/2015 díszműáru [hu] phát âm díszműáru 0 bình chọn
08/08/2015 vasúttársaság [hu] phát âm vasúttársaság 0 bình chọn
08/08/2015 hidrometeorológiai [hu] phát âm hidrometeorológiai 0 bình chọn
08/08/2015 törvényhozó [hu] phát âm törvényhozó 0 bình chọn
08/08/2015 hipercentralizált [hu] phát âm hipercentralizált 0 bình chọn
08/08/2015 kilincsel [hu] phát âm kilincsel 0 bình chọn
08/08/2015 gabonatermés [hu] phát âm gabonatermés 0 bình chọn
08/08/2015 krumplitermés [hu] phát âm krumplitermés 0 bình chọn