Những từ đã phát âm của findelka trong Forvo

Thành viên: findelka Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của findelka

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/12/2013 eltervez [hu] phát âm eltervez bình chọn
10/12/2013 eltilt [hu] phát âm eltilt bình chọn
10/12/2013 eltitkol [hu] phát âm eltitkol bình chọn
10/12/2013 eltol [hu] phát âm eltol bình chọn
10/12/2013 eltorlaszol [hu] phát âm eltorlaszol bình chọn
10/12/2013 eltorzít [hu] phát âm eltorzít bình chọn
10/12/2013 eltáncol [hu] phát âm eltáncol bình chọn
10/12/2013 eltávozik [hu] phát âm eltávozik bình chọn
10/12/2013 eltékozol [hu] phát âm eltékozol bình chọn
10/12/2013 eltérít [hu] phát âm eltérít bình chọn
10/12/2013 eltép [hu] phát âm eltép bình chọn
22/09/2013 fülecske [hu] phát âm fülecske 1 bình chọn
22/09/2013 füle botját se mozdítja [hu] phát âm füle botját se mozdítja bình chọn
20/09/2013 Bence Bogányi [hu] phát âm Bence Bogányi bình chọn
20/09/2013 hagyományokat [hu] phát âm hagyományokat bình chọn
20/09/2013 Sajnálom! [hu] phát âm Sajnálom! bình chọn
20/09/2013 fülcimpa [hu] phát âm fülcimpa bình chọn
20/09/2013 fülébe súg [hu] phát âm fülébe súg bình chọn
20/09/2013 fülgyulladás [hu] phát âm fülgyulladás bình chọn
20/09/2013 állampolgárságot [hu] phát âm állampolgárságot bình chọn
20/09/2013 szállóigék [hu] phát âm szállóigék bình chọn
15/09/2013 sajnáljuk [hu] phát âm sajnáljuk bình chọn
15/09/2013 Hajdók [hu] phát âm Hajdók bình chọn
14/09/2013 Hajdó [hu] phát âm Hajdó bình chọn
14/09/2013 Ferihegy [hu] phát âm Ferihegy bình chọn
12/09/2013 látogatásnak [hu] phát âm látogatásnak bình chọn
14/11/2011 tűzpróba [hu] phát âm tűzpróba -2 bình chọn
07/11/2011 alkalmazási [hu] phát âm alkalmazási bình chọn
07/11/2011 polgármesteri [hu] phát âm polgármesteri 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2011 másodlagos [hu] phát âm másodlagos bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hungary

Web: http://none

Liên hệ findelka


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.130 (90 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 160

Bình chọn: 91 bình chọn

Số lần xem trang: 40.850


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 812

Vị thứ theo phát âm: 248