Những từ đã phát âm của findelka trong Forvo Trang 6.

Thành viên: findelka Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của findelka

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/11/2010 érteni [hu] phát âm érteni bình chọn
06/11/2010 kérdezni [hu] phát âm kérdezni bình chọn
06/11/2010 látni [hu] phát âm látni bình chọn
06/11/2010 jelenteni [hu] phát âm jelenteni bình chọn
06/11/2010 lecke [hu] phát âm lecke bình chọn
06/11/2010 méz [hu] phát âm méz bình chọn
06/11/2010 jegy [hu] phát âm jegy bình chọn
06/11/2010 mennyibe [hu] phát âm mennyibe bình chọn
06/11/2010 egymást [hu] phát âm egymást bình chọn
06/11/2010 magam [hu] phát âm magam bình chọn
06/11/2010 kövérszőlő [hu] phát âm kövérszőlő bình chọn
06/11/2010 fordítás [hu] phát âm fordítás bình chọn
06/11/2010 másolás [hu] phát âm másolás bình chọn
06/11/2010 szín [hu] phát âm szín bình chọn
31/10/2010 szász [hu] phát âm szász bình chọn
31/10/2010 millió [hu] phát âm millió bình chọn
31/10/2010 ügyes [hu] phát âm ügyes bình chọn
31/10/2010 lőszer [hu] phát âm lőszer bình chọn
31/10/2010 póráz [hu] phát âm póráz bình chọn
31/10/2010 nyakörv [hu] phát âm nyakörv bình chọn
31/10/2010 kiállítás [hu] phát âm kiállítás bình chọn
31/10/2010 várakozás [hu] phát âm várakozás bình chọn
31/10/2010 zserbó [hu] phát âm zserbó bình chọn
31/10/2010 Székelyudvar [hu] phát âm Székelyudvar bình chọn
31/10/2010 hely [hu] phát âm hely bình chọn
31/10/2010 negyven [hu] phát âm negyven bình chọn
31/10/2010 harminc [hu] phát âm harminc bình chọn
31/10/2010 Ornstein [hu] phát âm Ornstein bình chọn
31/10/2010 híres [hu] phát âm híres bình chọn
31/10/2010 kíváncsi [hu] phát âm kíváncsi bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hungary

Web: http://none

Liên hệ findelka


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.130 (90 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 160

Bình chọn: 91 bình chọn

Số lần xem trang: 40.593


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 809

Vị thứ theo phát âm: 248