Thành viên: findelka Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của findelka

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/11/2010 érteni [hu] phát âm érteni 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/11/2010 kérdezni [hu] phát âm kérdezni 0 bình chọn
06/11/2010 látni [hu] phát âm látni 0 bình chọn
06/11/2010 jelenteni [hu] phát âm jelenteni 0 bình chọn
06/11/2010 lecke [hu] phát âm lecke 0 bình chọn
06/11/2010 méz [hu] phát âm méz 0 bình chọn
06/11/2010 jegy [hu] phát âm jegy 0 bình chọn
06/11/2010 mennyibe [hu] phát âm mennyibe 0 bình chọn
06/11/2010 egymást [hu] phát âm egymást 0 bình chọn
06/11/2010 magam [hu] phát âm magam 0 bình chọn
06/11/2010 kövérszőlő [hu] phát âm kövérszőlő 0 bình chọn
06/11/2010 fordítás [hu] phát âm fordítás 0 bình chọn
06/11/2010 másolás [hu] phát âm másolás 0 bình chọn
06/11/2010 szín [hu] phát âm szín 0 bình chọn
31/10/2010 szász [hu] phát âm szász 0 bình chọn
31/10/2010 millió [hu] phát âm millió 0 bình chọn
31/10/2010 ügyes [hu] phát âm ügyes 0 bình chọn
31/10/2010 lőszer [hu] phát âm lőszer 0 bình chọn
31/10/2010 póráz [hu] phát âm póráz 0 bình chọn
31/10/2010 nyakörv [hu] phát âm nyakörv 0 bình chọn
31/10/2010 kiállítás [hu] phát âm kiállítás 0 bình chọn
31/10/2010 várakozás [hu] phát âm várakozás 0 bình chọn
31/10/2010 zserbó [hu] phát âm zserbó 0 bình chọn
31/10/2010 Székelyudvar [hu] phát âm Székelyudvar 0 bình chọn
31/10/2010 hely [hu] phát âm hely 0 bình chọn
31/10/2010 negyven [hu] phát âm negyven 0 bình chọn
31/10/2010 harminc [hu] phát âm harminc 0 bình chọn
31/10/2010 Ornstein [hu] phát âm Ornstein 0 bình chọn
31/10/2010 híres [hu] phát âm híres 0 bình chọn
31/10/2010 kíváncsi [hu] phát âm kíváncsi 0 bình chọn