Thành viên:

findelka

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của findelka

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/07/2016 fiatalokat [hu] phát âm fiatalokat 0 bình chọn
05/07/2016 fiatalok [hu] phát âm fiatalok 0 bình chọn
05/07/2016 angolok [hu] phát âm angolok 0 bình chọn
05/07/2016 kórházak [hu] phát âm kórházak 0 bình chọn
05/07/2016 házak [hu] phát âm házak 0 bình chọn
05/07/2016 nagyokat [hu] phát âm nagyokat 0 bình chọn
05/07/2016 magyarokat [hu] phát âm magyarokat 0 bình chọn
05/07/2016 magyarok [hu] phát âm magyarok 0 bình chọn
05/07/2016 Mongol [hu] phát âm Mongol 0 bình chọn
05/07/2016 Japán [hu] phát âm Japán 0 bình chọn
05/07/2016 osztrák [hu] phát âm osztrák 0 bình chọn
05/07/2016 orosz [hu] phát âm orosz 0 bình chọn
05/07/2016 törökök [hu] phát âm törökök 0 bình chọn
05/07/2016 olaszok [hu] phát âm olaszok 0 bình chọn
05/07/2016 spanyol [hu] phát âm spanyol 0 bình chọn
05/07/2016 lengyel [hu] phát âm lengyel 0 bình chọn
05/07/2016 holland [hu] phát âm holland 0 bình chọn
05/07/2016 koreai [hu] phát âm koreai 0 bình chọn
05/07/2016 Brazil [hu] phát âm Brazil 0 bình chọn
05/07/2016 görögök [hu] phát âm görögök 0 bình chọn
05/07/2016 belga [hu] phát âm belga 0 bình chọn
05/07/2016 mexikói [hu] phát âm mexikói 0 bình chọn
05/07/2016 japánok [hu] phát âm japánok 0 bình chọn
05/07/2016 izraeli [hu] phát âm izraeli 0 bình chọn
05/07/2016 egyiptomi [hu] phát âm egyiptomi 0 bình chọn
05/07/2016 ablakokat [hu] phát âm ablakokat 0 bình chọn
05/07/2016 vonatok [hu] phát âm vonatok 0 bình chọn
05/07/2016 buszokat [hu] phát âm buszokat 0 bình chọn
05/07/2016 bírókat [hu] phát âm bírókat 0 bình chọn
05/07/2016 főnököket [hu] phát âm főnököket 0 bình chọn