Thành viên: findelka Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của findelka

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/10/2010 polgári [hu] phát âm polgári 0 bình chọn
31/10/2010 repülési [hu] phát âm repülési 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/10/2010 macskák [hu] phát âm macskák 0 bình chọn
31/10/2010 beindulni [hu] phát âm beindulni 0 bình chọn
31/10/2010 abbahagyni [hu] phát âm abbahagyni 0 bình chọn
31/10/2010 elveszteni [hu] phát âm elveszteni 0 bình chọn
31/10/2010 meg-megállva [hu] phát âm meg-megállva 0 bình chọn
31/10/2010 kosárral [hu] phát âm kosárral 0 bình chọn
31/10/2010 padlás [hu] phát âm padlás 0 bình chọn
31/10/2010 padlásra [hu] phát âm padlásra 0 bình chọn
31/10/2010 serény [hu] phát âm serény 0 bình chọn
31/10/2010 kosár [hu] phát âm kosár 0 bình chọn
31/10/2010 gondolok [hu] phát âm gondolok 0 bình chọn
31/10/2010 nyikorgó [hu] phát âm nyikorgó 0 bình chọn
31/10/2010 serényen [hu] phát âm serényen 0 bình chọn
31/10/2010 obszidián [hu] phát âm obszidián 0 bình chọn
31/10/2010 Szilvia [hu] phát âm Szilvia 0 bình chọn
31/10/2010 Lupény [hu] phát âm Lupény 0 bình chọn
31/10/2010 Székelyudvarhely [hu] phát âm Székelyudvarhely 0 bình chọn
31/10/2010 Dessewffy [hu] phát âm Dessewffy 0 bình chọn
31/10/2010 Vörösmarty Mihály [hu] phát âm Vörösmarty Mihály 0 bình chọn
31/10/2010 Petőfi Sándor [hu] phát âm Petőfi Sándor 0 bình chọn
31/10/2010 Jászai Mari [hu] phát âm Jászai Mari 0 bình chọn
31/10/2010 Tolnay Klári [hu] phát âm Tolnay Klári 0 bình chọn
31/10/2010 Ruttkai Éva [hu] phát âm Ruttkai Éva 0 bình chọn
31/10/2010 Darvas Iván [hu] phát âm Darvas Iván 0 bình chọn
31/10/2010 Soós Imre [hu] phát âm Soós Imre 0 bình chọn
31/10/2010 Blaha Lujza [hu] phát âm Blaha Lujza 0 bình chọn
31/10/2010 Déryné Széppataki Róza [hu] phát âm Déryné Széppataki Róza 0 bình chọn
31/10/2010 Latinovits Zoltán [hu] phát âm Latinovits Zoltán 0 bình chọn