Thành viên:

findelka

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của findelka

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/11/2010 felvonó [hu] phát âm felvonó 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2010 Államvédelmi Osztály [hu] phát âm Államvédelmi Osztály 0 bình chọn
07/11/2010 Világosi [hu] phát âm Világosi 0 bình chọn
07/11/2010 hidak [hu] phát âm hidak 0 bình chọn
07/11/2010 színű [hu] phát âm színű 0 bình chọn
07/11/2010 ablaktörlő [hu] phát âm ablaktörlő 0 bình chọn
07/11/2010 vízibicikli [hu] phát âm vízibicikli 0 bình chọn
07/11/2010 limonádé por [hu] phát âm limonádé por 0 bình chọn
07/11/2010 Felsőbüki [hu] phát âm Felsőbüki 0 bình chọn
07/11/2010 műsor [hu] phát âm műsor 0 bình chọn
06/11/2010 mozi [hu] phát âm mozi 0 bình chọn
06/11/2010 tudni [hu] phát âm tudni 0 bình chọn
06/11/2010 várni [hu] phát âm várni 0 bình chọn
06/11/2010 mondani [hu] phát âm mondani 0 bình chọn
06/11/2010 felelni [hu] phát âm felelni 0 bình chọn
06/11/2010 asszony [hu] phát âm asszony 0 bình chọn
06/11/2010 szerint [hu] phát âm szerint 0 bình chọn
06/11/2010 magyarázni [hu] phát âm magyarázni 0 bình chọn
06/11/2010 nézni [hu] phát âm nézni 0 bình chọn
06/11/2010 érteni [hu] phát âm érteni 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/11/2010 kérdezni [hu] phát âm kérdezni 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/11/2010 látni [hu] phát âm látni 0 bình chọn
06/11/2010 jelenteni [hu] phát âm jelenteni 0 bình chọn
06/11/2010 lecke [hu] phát âm lecke 0 bình chọn
06/11/2010 méz [hu] phát âm méz 0 bình chọn
06/11/2010 jegy [hu] phát âm jegy 0 bình chọn
06/11/2010 mennyibe [hu] phát âm mennyibe 0 bình chọn
06/11/2010 egymást [hu] phát âm egymást 0 bình chọn
06/11/2010 magam [hu] phát âm magam 0 bình chọn
06/11/2010 kövérszőlő [hu] phát âm kövérszőlő 0 bình chọn