Thành viên:

findelka

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của findelka

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/07/2016 politikusokat [hu] phát âm politikusokat 0 bình chọn
05/07/2016 újakat [hu] phát âm újakat 0 bình chọn
05/07/2016 alacsonyakat [hu] phát âm alacsonyakat 0 bình chọn
05/07/2016 magasakat [hu] phát âm magasakat 0 bình chọn
05/07/2016 pirosakat [hu] phát âm pirosakat 0 bình chọn
05/07/2016 szépeket [hu] phát âm szépeket 0 bình chọn
05/07/2016 postásokat [hu] phát âm postásokat 0 bình chọn
05/07/2016 postások [hu] phát âm postások 0 bình chọn
05/07/2016 bemutatom [hu] phát âm bemutatom 0 bình chọn
05/07/2016 művésznők [hu] phát âm művésznők 0 bình chọn
05/07/2016 úszók [hu] phát âm úszók 0 bình chọn
05/07/2016 ügyvédeket [hu] phát âm ügyvédeket 0 bình chọn
05/07/2016 színészeket [hu] phát âm színészeket 0 bình chọn
05/07/2016 sportolókat [hu] phát âm sportolókat 0 bình chọn
05/07/2016 művészeket [hu] phát âm művészeket 0 bình chọn
05/07/2016 művésznőket [hu] phát âm művésznőket 0 bình chọn
05/07/2016 sofőrök [hu] phát âm sofőrök 0 bình chọn
05/07/2016 színésznők [hu] phát âm színésznők 0 bình chọn
05/07/2016 riportereket [hu] phát âm riportereket 0 bình chọn
05/07/2016 tűzoltókat [hu] phát âm tűzoltókat 0 bình chọn
05/07/2016 orvosokat [hu] phát âm orvosokat 0 bình chọn
05/07/2016 folyókat [hu] phát âm folyókat 0 bình chọn
05/07/2016 rendőröket [hu] phát âm rendőröket 0 bình chọn
05/07/2016 színésznőket [hu] phát âm színésznőket 0 bình chọn
05/07/2016 óvónőket [hu] phát âm óvónőket 0 bình chọn
05/07/2016 fényképezek [hu] phát âm fényképezek 0 bình chọn
05/07/2016 titkárnők [hu] phát âm titkárnők 0 bình chọn
05/07/2016 óvónők [hu] phát âm óvónők 0 bình chọn
05/07/2016 bankokat [hu] phát âm bankokat 0 bình chọn
05/07/2016 zeneszerzők [hu] phát âm zeneszerzők 0 bình chọn