Những từ đã phát âm của findelka trong Forvo Trang 9.

Thành viên: findelka Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của findelka

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/10/2010 Laborfalvy Róza [hu] phát âm Laborfalvy Róza bình chọn
31/10/2010 Gundel [hu] phát âm Gundel bình chọn
31/10/2010 Gundel Károly [hu] phát âm Gundel Károly bình chọn
31/10/2010 Törőcsik Mari [hu] phát âm Törőcsik Mari bình chọn
13/10/2010 Szakály [hu] phát âm Szakály bình chọn
13/10/2010 György Ligeti [hu] phát âm György Ligeti bình chọn
09/10/2010 Rába [hu] phát âm Rába bình chọn
09/10/2010 Sárbogárd [hu] phát âm Sárbogárd bình chọn
09/10/2010 Budapest-Kelenföld [hu] phát âm Budapest-Kelenföld bình chọn
09/10/2010 Budapest-Ferencváros [hu] phát âm Budapest-Ferencváros bình chọn
09/10/2010 perccel [hu] phát âm perccel bình chọn
09/10/2010 hívni [hu] phát âm hívni bình chọn
09/10/2010 rész [hu] phát âm rész 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/10/2010 áprilisi [hu] phát âm áprilisi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/10/2010 órák [hu] phát âm órák 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/10/2010 éppen [hu] phát âm éppen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/10/2010 tizenhármat [hu] phát âm tizenhármat 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/10/2010 ütöttek [hu] phát âm ütöttek 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/10/2010 ütni [hu] phát âm ütni 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/10/2010 állát [hu] phát âm állát 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/10/2010 leszegve [hu] phát âm leszegve 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/10/2010 leszegi az állát [hu] phát âm leszegi az állát 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/10/2010 leszeg [hu] phát âm leszeg bình chọn
09/10/2010 besurrant [hu] phát âm besurrant 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/10/2010 besurran [hu] phát âm besurran 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/10/2010 besurranni [hu] phát âm besurranni 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/10/2010 tömb [hu] phát âm tömb 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/10/2010 Győzelem-tömb [hu] phát âm Győzelem-tömb 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/10/2010 üvegajtaján [hu] phát âm üvegajtaján 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/10/2010 megszabaduljon [hu] phát âm megszabaduljon 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hungary

Web: http://none

Liên hệ findelka


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.130 (90 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 160

Bình chọn: 91 bình chọn

Số lần xem trang: 40.723


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 809

Vị thứ theo phát âm: 248