Thành viên:

findelka

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của findelka

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/11/2010 fordítás [hu] phát âm fordítás 0 bình chọn
06/11/2010 másolás [hu] phát âm másolás 0 bình chọn
06/11/2010 szín [hu] phát âm szín 0 bình chọn
31/10/2010 szász [hu] phát âm szász 0 bình chọn
31/10/2010 millió [hu] phát âm millió 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/10/2010 ügyes [hu] phát âm ügyes 0 bình chọn
31/10/2010 lőszer [hu] phát âm lőszer 0 bình chọn
31/10/2010 póráz [hu] phát âm póráz 0 bình chọn
31/10/2010 nyakörv [hu] phát âm nyakörv 0 bình chọn
31/10/2010 kiállítás [hu] phát âm kiállítás 0 bình chọn
31/10/2010 várakozás [hu] phát âm várakozás 0 bình chọn
31/10/2010 zserbó [hu] phát âm zserbó 0 bình chọn
31/10/2010 Székelyudvar [hu] phát âm Székelyudvar 0 bình chọn
31/10/2010 hely [hu] phát âm hely 0 bình chọn
31/10/2010 negyven [hu] phát âm negyven 0 bình chọn
31/10/2010 harminc [hu] phát âm harminc 0 bình chọn
31/10/2010 Ornstein [hu] phát âm Ornstein 0 bình chọn
31/10/2010 híres [hu] phát âm híres 0 bình chọn
31/10/2010 kíváncsi [hu] phát âm kíváncsi 0 bình chọn
31/10/2010 párbeszéd [hu] phát âm párbeszéd 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/10/2010 mutató [hu] phát âm mutató 0 bình chọn
31/10/2010 gondolom [hu] phát âm gondolom 0 bình chọn
31/10/2010 sétálni [hu] phát âm sétálni 0 bình chọn
31/10/2010 láthatnék [hu] phát âm láthatnék 0 bình chọn
31/10/2010 láthatom [hu] phát âm láthatom 0 bình chọn
31/10/2010 hetenként [hu] phát âm hetenként 0 bình chọn
31/10/2010 összevissza [hu] phát âm összevissza 0 bình chọn
31/10/2010 töltött [hu] phát âm töltött 0 bình chọn
31/10/2010 töltött káposzta [hu] phát âm töltött káposzta 0 bình chọn
31/10/2010 Bécsi szelet [hu] phát âm Bécsi szelet 0 bình chọn