Những từ đã phát âm của finoboss trong Forvo

Thành viên: finoboss Đăng ký phát âm của finoboss

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/10/2012 Epuisées [fr] phát âm Epuisées bình chọn
14/10/2012 raplati [fr] phát âm raplati bình chọn
14/10/2012 exténué [fr] phát âm exténué bình chọn
14/10/2012 louées [fr] phát âm louées bình chọn
14/10/2012 arboricole [fr] phát âm arboricole bình chọn
14/10/2012 conditionné [fr] phát âm conditionné bình chọn
14/10/2012 graver [fr] phát âm graver bình chọn
14/09/2012 j'acquiers [fr] phát âm j'acquiers bình chọn
13/09/2012 Montbéliarde [fr] phát âm Montbéliarde bình chọn
13/09/2012 saucier [fr] phát âm saucier bình chọn
13/09/2012 appolinien [fr] phát âm appolinien bình chọn
13/09/2012 vitupérer [fr] phát âm vitupérer bình chọn
13/09/2012 Mastroquet [fr] phát âm Mastroquet bình chọn
13/09/2012 Célicole [fr] phát âm Célicole bình chọn
13/09/2012 dionysiaque [fr] phát âm dionysiaque bình chọn
13/09/2012 atermoiement [fr] phát âm atermoiement bình chọn
13/09/2012 chenu [fr] phát âm chenu bình chọn
13/09/2012 mastard [fr] phát âm mastard bình chọn
13/09/2012 déréliction [fr] phát âm déréliction bình chọn
13/09/2012 pugnacité [fr] phát âm pugnacité bình chọn
13/09/2012 esbroufe [fr] phát âm esbroufe bình chọn
13/09/2012 fuligineux [fr] phát âm fuligineux bình chọn
13/09/2012 céladon [fr] phát âm céladon bình chọn
13/09/2012 albâtre [fr] phát âm albâtre bình chọn
13/09/2012 galimatias [fr] phát âm galimatias -1 bình chọn
13/09/2012 faix [fr] phát âm faix bình chọn
13/09/2012 belliciste [fr] phát âm belliciste bình chọn
13/09/2012 appétence [fr] phát âm appétence bình chọn
13/09/2012 tellurocratie [fr] phát âm tellurocratie bình chọn
13/09/2012 thalassocratie [fr] phát âm thalassocratie bình chọn
1 2 3 4 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ finoboss


Thống kê thành viên

Phát âm: 93 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 41

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 5.274


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.022

Vị thứ theo phát âm: 2.230