Những từ đã phát âm của firstjpd trong Forvo

Thành viên: firstjpd Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của firstjpd

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 接 bình chọn
28/10/2011 意外 [wuu] phát âm 意外 bình chọn
28/10/2011 自衛 [wuu] phát âm 自衛 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 直 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 政 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 高 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 老 bình chọn
28/10/2011 洞眼 [wuu] phát âm 洞眼 bình chọn
28/10/2011 光荣 [wuu] phát âm 光荣 bình chọn
28/10/2011 野生 [wuu] phát âm 野生 bình chọn
28/10/2011 光荣 [zh] phát âm 光荣 bình chọn
28/10/2011 反叛 [wuu] phát âm 反叛 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 身 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 省 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 妙 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 容 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 資 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 平 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 洞 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 山 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 小 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 桶 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 少 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 計 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 圖 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 統 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 級 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 国 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 她 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 陆 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

love my mother tongue wuu Chinese
and willing to make friends over the world

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Trung Quốc

Web: http://hi.baidu.com/%D4%F8%BE%AD%B9%E2%BB%D4%CB%EA%D4%C2%D3%C0%D4%B6%BA%A3%C0%AB%CC%EC%BF%D5

Liên hệ firstjpd


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.501 (18 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 960

Bình chọn: 34 bình chọn

Số lần xem trang: 76.642


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 256

Vị thứ theo phát âm: 185