Những từ đã phát âm của firstjpd trong Forvo

Thành viên: firstjpd Đăng ký phát âm của firstjpd

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 接 0 bình chọn
28/10/2011 意外 [wuu] phát âm 意外 0 bình chọn
28/10/2011 自衛 [wuu] phát âm 自衛 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 直 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 政 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 高 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 老 0 bình chọn
28/10/2011 洞眼 [wuu] phát âm 洞眼 0 bình chọn
28/10/2011 光荣 [wuu] phát âm 光荣 0 bình chọn
28/10/2011 野生 [wuu] phát âm 野生 0 bình chọn
28/10/2011 光荣 [zh] phát âm 光荣 0 bình chọn
28/10/2011 反叛 [wuu] phát âm 反叛 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 身 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 省 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 妙 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 容 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 資 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 平 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 洞 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 山 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 小 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 桶 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 少 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 計 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 圖 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 統 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 級 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 国 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 她 0 bình chọn
28/10/2011 [wuu] phát âm 陆 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

love my mother tongue wuu Chinese
and willing to make friends over the world

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Trung Quốc

Liên hệ firstjpd


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.499 (26 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 975

Bình chọn: 62 bình chọn

Số lần xem trang: 100.115


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 302

Vị thứ theo phát âm: 233