Những từ đã phát âm của florentinaa trong Forvo

Thành viên: florentinaa Đăng ký phát âm của florentinaa

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/08/2012 hipertensiune [ro] phát âm hipertensiune bình chọn
15/08/2012 înhumat [ro] phát âm înhumat bình chọn
15/08/2012 incriminat [ro] phát âm incriminat bình chọn
15/08/2012 promoţional [ro] phát âm promoţional bình chọn
15/08/2012 nemulţumitor [ro] phát âm nemulţumitor bình chọn
15/08/2012 container [ro] phát âm container bình chọn
15/08/2012 convoca [ro] phát âm convoca bình chọn
15/08/2012 contor [ro] phát âm contor bình chọn
15/08/2012 interimat [ro] phát âm interimat bình chọn
15/08/2012 legionar [ro] phát âm legionar bình chọn
15/08/2012 contracție [ro] phát âm contracție bình chọn
15/08/2012 concesiona [ro] phát âm concesiona bình chọn
15/08/2012 comitat [ro] phát âm comitat bình chọn
15/08/2012 contravenție [ro] phát âm contravenție bình chọn
15/08/2012 contribui [ro] phát âm contribui bình chọn
15/08/2012 copulație [ro] phát âm copulație bình chọn
15/08/2012 cositor [ro] phát âm cositor bình chọn
15/08/2012 coliziune [ro] phát âm coliziune bình chọn
15/08/2012 colagen [ro] phát âm colagen bình chọn
15/08/2012 partea [ro] phát âm partea bình chọn
15/08/2012 copită [ro] phát âm copită bình chọn
15/08/2012 afrodita [ro] phát âm afrodita bình chọn
15/08/2012 Calvinism [ro] phát âm Calvinism bình chọn
15/08/2012 broderie [ro] phát âm broderie bình chọn
15/08/2012 Bolivian [ro] phát âm Bolivian bình chọn
15/08/2012 bipartid [ro] phát âm bipartid bình chọn
15/08/2012 aserţiune [ro] phát âm aserţiune bình chọn
15/08/2012 coordonată [ro] phát âm coordonată bình chọn
15/08/2012 copan [ro] phát âm copan bình chọn
15/08/2012 colorant [ro] phát âm colorant bình chọn
1 2 3 4 5 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Romania

Liên hệ florentinaa


Thống kê thành viên

Phát âm: 147

Từ đã thêm: 22

Số lần xem trang: 5.590


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 3.089

Vị thứ theo phát âm: 1.501