Những từ đã phát âm của foxfragaria trong Forvo

Thành viên: foxfragaria Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của foxfragaria

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/10/2012 ananāsi [lv] phát âm ananāsi 0 bình chọn
26/10/2012 Baloži [lv] phát âm Baloži 0 bình chọn
26/10/2012 Aizkraukle [lv] phát âm Aizkraukle 0 bình chọn
26/10/2012 Aknīste [lv] phát âm Aknīste 0 bình chọn
26/10/2012 Grobiņa [lv] phát âm Grobiņa 0 bình chọn
26/10/2012 Aloja [lv] phát âm Aloja 0 bình chọn
26/10/2012 Cesvaine [lv] phát âm Cesvaine 0 bình chọn
26/10/2012 Durbe [lv] phát âm Durbe 0 bình chọn
26/10/2012 Madona [lv] phát âm Madona 0 bình chọn
26/10/2012 Belševica [lv] phát âm Belševica 0 bình chọn
26/10/2012 Auce [lv] phát âm Auce 0 bình chọn
26/10/2012 Ape [lv] phát âm Ape 0 bình chọn
26/10/2012 Baldone [lv] phát âm Baldone 0 bình chọn
26/10/2012 Staicele [lv] phát âm Staicele 0 bình chọn
26/10/2012 Bauska [lv] phát âm Bauska 0 bình chọn
26/10/2012 Krāslava [lv] phát âm Krāslava 0 bình chọn
26/10/2012 Kārsava [lv] phát âm Kārsava 0 bình chọn
26/10/2012 Gulbene [lv] phát âm Gulbene 0 bình chọn
26/10/2012 Līgatne [lv] phát âm Līgatne 0 bình chọn
26/10/2012 Lielvārde [lv] phát âm Lielvārde 0 bình chọn
26/10/2012 ķirzaka [lv] phát âm ķirzaka 0 bình chọn
26/10/2012 Stende [lv] phát âm Stende 0 bình chọn
26/10/2012 Alūksne [lv] phát âm Alūksne 0 bình chọn
26/10/2012 Valdemārpils [lv] phát âm Valdemārpils 0 bình chọn
26/10/2012 dzīvoklis ar labierīcībām [lv] phát âm dzīvoklis ar labierīcībām 0 bình chọn
26/10/2012 Ikšķile [lv] phát âm Ikšķile 0 bình chọn
26/10/2012 Viļaka [lv] phát âm Viļaka 0 bình chọn
26/10/2012 Brocēni [lv] phát âm Brocēni 0 bình chọn
26/10/2012 aktīnijs [lv] phát âm aktīnijs 0 bình chọn
26/10/2012 astats [lv] phát âm astats 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Latvia

Liên hệ foxfragaria


Thống kê thành viên

Phát âm: 323 (12 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 11

Bình chọn: 13 bình chọn

Số lần xem trang: 21.102


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 6.168

Vị thứ theo phát âm: 941