Những từ đã phát âm của francois trong Forvo

Thành viên: francois Đăng ký phát âm của francois

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/02/2010 villégiature [fr] phát âm villégiature bình chọn
25/02/2010 canasson [fr] phát âm canasson bình chọn
07/07/2009 ascenseur pour l'échafaud [fr] phát âm ascenseur pour l'échafaud bình chọn
07/07/2009 la Guadeloupe [fr] phát âm la Guadeloupe bình chọn
07/07/2009 La Guyane [fr] phát âm La Guyane bình chọn
07/07/2009 aventure [fr] phát âm aventure 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/07/2009 fusion [fr] phát âm fusion bình chọn
07/07/2009 Ethnologie [fr] phát âm Ethnologie bình chọn
07/07/2009 l'anthropomorphisme [fr] phát âm l'anthropomorphisme bình chọn
07/07/2009 la convivialité [fr] phát âm la convivialité bình chọn
07/07/2009 objection de conscience [fr] phát âm objection de conscience bình chọn
07/07/2009 obstruction [fr] phát âm obstruction bình chọn
07/07/2009 ramification [fr] phát âm ramification bình chọn
07/07/2009 l'empire romain [fr] phát âm l'empire romain bình chọn
07/07/2009 circonstances [fr] phát âm circonstances bình chọn
07/07/2009 piste cyclable [fr] phát âm piste cyclable bình chọn
07/07/2009 nadar [fr] phát âm nadar bình chọn
07/07/2009 Magendie [fr] phát âm Magendie bình chọn
07/07/2009 Choucan-en-Brocéliande [fr] phát âm Choucan-en-Brocéliande bình chọn
07/07/2009 maconnais [fr] phát âm maconnais bình chọn
07/07/2009 circonstance [fr] phát âm circonstance bình chọn
07/07/2009 organisation [fr] phát âm organisation bình chọn
07/07/2009 un plan machiavélique [fr] phát âm un plan machiavélique bình chọn
07/07/2009 condiment [fr] phát âm condiment bình chọn
07/07/2009 volaille [fr] phát âm volaille bình chọn
07/07/2009 grandes écoles [fr] phát âm grandes écoles bình chọn
31/05/2009 le mazout [fr] phát âm le mazout bình chọn
31/05/2009 le mois d'août [fr] phát âm le mois d'août bình chọn
31/05/2009 L'accent aigu [fr] phát âm L'accent aigu 0 bình chọn
31/05/2009 comportement [fr] phát âm comportement bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Web: http://www.lilapuce.net

Liên hệ francois


Thống kê thành viên

Phát âm: 51 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 46

Bình chọn: 3 bình chọn

Số lần xem trang: 7.034


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.894

Vị thứ theo phát âm: 3.620