Những từ đã phát âm của frangipane trong Forvo Trang 2.

Thành viên: frangipane Đăng ký phát âm của frangipane

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/02/2009 vino rosso [it] phát âm vino rosso bình chọn
17/02/2009 vino bianco [it] phát âm vino bianco bình chọn
17/02/2009 vino frizzante [it] phát âm vino frizzante 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2009 vino della casa [it] phát âm vino della casa bình chọn
17/02/2009 spumante [it] phát âm spumante bình chọn
17/02/2009 spremuta d'arancia [it] phát âm spremuta d'arancia bình chọn
17/02/2009 latte intero [it] phát âm latte intero bình chọn
17/02/2009 latte scremato [it] phát âm latte scremato bình chọn
17/02/2009 grappa [it] phát âm grappa bình chọn
17/02/2009 caffè freddo [it] phát âm caffè freddo bình chọn
17/02/2009 caffè espresso [it] phát âm caffè espresso bình chọn
17/02/2009 caffè decaffeinato [it] phát âm caffè decaffeinato bình chọn
17/02/2009 birra scura [it] phát âm birra scura bình chọn
17/02/2009 birra chiara [it] phát âm birra chiara bình chọn
17/02/2009 birra alla spina [it] phát âm birra alla spina bình chọn
17/02/2009 aperitivo [it] phát âm aperitivo bình chọn
17/02/2009 analcolico [it] phát âm analcolico bình chọn
17/02/2009 alcolico [it] phát âm alcolico bình chọn
17/02/2009 acqua gassata [it] phát âm acqua gassata bình chọn
17/02/2009 acqua naturale [it] phát âm acqua naturale bình chọn
17/02/2009 tonno in scatola [it] phát âm tonno in scatola bình chọn
17/02/2009 sogliola [it] phát âm sogliola 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2009 sgombro [it] phát âm sgombro bình chọn
17/02/2009 scampi [it] phát âm scampi bình chọn
17/02/2009 sardina [it] phát âm sardina bình chọn
17/02/2009 Sardine [it] phát âm Sardine bình chọn
17/02/2009 salmone marinato [it] phát âm salmone marinato bình chọn
17/02/2009 salmone affumicato [it] phát âm salmone affumicato bình chọn
17/02/2009 polpo [it] phát âm polpo bình chọn
17/02/2009 ostrica [it] phát âm ostrica bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ý

Liên hệ frangipane


Thống kê thành viên

Phát âm: 261 (33 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 248

Bình chọn: 40 bình chọn

Số lần xem trang: 27.724


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 586

Vị thứ theo phát âm: 908