Những từ đã phát âm của frangipane trong Forvo Trang 8.

Thành viên: frangipane Đăng ký phát âm của frangipane

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/02/2009 freddo [it] phát âm freddo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2009 aiuto [it] phát âm aiuto 0 bình chọn
17/02/2009 pentola [it] phát âm pentola 0 bình chọn
17/02/2009 affitto [it] phát âm affitto 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2009 appartamento [it] phát âm appartamento 0 bình chọn
17/02/2009 frigorifero [it] phát âm frigorifero 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2009 parmigiana di melanzane [it] phát âm parmigiana di melanzane 0 bình chọn
17/02/2009 polpettone [it] phát âm polpettone 0 bình chọn
17/02/2009 bistecca [it] phát âm bistecca 0 bình chọn
17/02/2009 temporale [it] phát âm temporale 0 bình chọn
17/02/2009 gelato [it] phát âm gelato 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2009 cozze [it] phát âm cozze 0 bình chọn
17/02/2009 peperoncino piccante [it] phát âm peperoncino piccante 0 bình chọn
17/02/2009 parola [it] phát âm parola 0 bình chọn
17/02/2009 ci vediamo [it] phát âm ci vediamo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2009 grazie di tutto [it] phát âm grazie di tutto 0 bình chọn
17/02/2009 piaciuto [it] phát âm piaciuto 0 bình chọn
17/02/2009 pranzo [it] phát âm pranzo 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2009 colazione [it] phát âm colazione 1 bình chọn
17/02/2009 verdura [it] phát âm verdura 0 bình chọn
17/02/2009 frutta [it] phát âm frutta 0 bình chọn
17/02/2009 vino [it] phát âm vino 1 bình chọn
17/02/2009 olio d'oliva [it] phát âm olio d'oliva 0 bình chọn
17/02/2009 buonissimo [it] phát âm buonissimo 0 bình chọn
17/02/2009 stasera [it] phát âm stasera 0 bình chọn
17/02/2009 bellissimo [it] phát âm bellissimo 0 bình chọn
17/02/2009 errore [it] phát âm errore 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2009 significato [it] phát âm significato 0 bình chọn
17/02/2009 pronuncia [it] phát âm pronuncia 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/02/2009 piazza [it] phát âm piazza 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Ý

Liên hệ frangipane


Thống kê thành viên

Phát âm: 259 (67 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 247

Bình chọn: 79 bình chọn

Số lần xem trang: 39.382


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 716

Vị thứ theo phát âm: 1.112