Những từ đã phát âm của fres001 trong Forvo Trang 7.

Thành viên: fres001 Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của fres001

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/09/2014 vittförgrenad [sv] phát âm vittförgrenad 0 bình chọn
10/09/2014 sjukpensionerad [sv] phát âm sjukpensionerad 0 bình chọn
10/09/2014 förfalskad [sv] phát âm förfalskad 0 bình chọn
10/09/2014 uppfriskad [sv] phát âm uppfriskad 0 bình chọn
10/09/2014 förfriskad [sv] phát âm förfriskad 0 bình chọn
10/09/2014 ådrig [sv] phát âm ådrig 0 bình chọn
10/09/2014 korvspad [sv] phát âm korvspad 0 bình chọn
10/09/2014 skadelystnad [sv] phát âm skadelystnad 0 bình chọn
10/09/2014 tillkrånglad [sv] phát âm tillkrånglad 0 bình chọn
10/09/2014 inpräglad [sv] phát âm inpräglad 0 bình chọn
10/09/2014 ådrad [sv] phát âm ådrad 0 bình chọn
09/09/2014 biocid [sv] phát âm biocid 0 bình chọn
09/09/2014 bingolott [sv] phát âm bingolott 0 bình chọn
09/09/2014 binjure [sv] phát âm binjure 0 bình chọn
09/09/2014 bindväv [sv] phát âm bindväv 0 bình chọn
09/09/2014 bindgalen [sv] phát âm bindgalen 0 bình chọn
09/09/2014 självbindare [sv] phát âm självbindare 0 bình chọn
09/09/2014 bioannons [sv] phát âm bioannons 0 bình chọn
09/09/2014 biobiljett [sv] phát âm biobiljett 0 bình chọn
09/09/2014 biografkedja [sv] phát âm biografkedja 0 bình chọn
09/09/2014 samvetsfånge [sv] phát âm samvetsfånge 0 bình chọn
09/09/2014 samvetsförebråelse [sv] phát âm samvetsförebråelse 0 bình chọn
09/09/2014 samvetsäktenskap [sv] phát âm samvetsäktenskap 0 bình chọn
09/09/2014 samvetsnöd [sv] phát âm samvetsnöd 0 bình chọn
09/09/2014 sanddyn [sv] phát âm sanddyn 0 bình chọn
09/09/2014 sandtag [sv] phát âm sandtag 0 bình chọn
09/09/2014 sandlådenivå [sv] phát âm sandlådenivå 0 bình chọn
09/09/2014 saneringsmedel [sv] phát âm saneringsmedel 0 bình chọn
09/09/2014 sangria [sv] phát âm sangria 0 bình chọn
09/09/2014 sandöken [sv] phát âm sandöken 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Thụy Điển

Liên hệ fres001


Thống kê thành viên

Phát âm: 9.355 (33 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 10.129

Bình chọn: 124 bình chọn

Số lần xem trang: 87.063


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 40

Vị thứ theo phát âm: 35