Thành viên:

fres001

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của fres001

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/08/2015 produktutvecklare [sv] phát âm produktutvecklare 0 bình chọn
01/08/2015 gruppkänsla [sv] phát âm gruppkänsla 0 bình chọn
01/08/2015 kommuninvånare [sv] phát âm kommuninvånare 0 bình chọn
01/08/2015 dvd:er [sv] phát âm dvd:er 0 bình chọn
01/08/2015 blodsugare [sv] phát âm blodsugare 0 bình chọn
01/08/2015 telefonstolpe [sv] phát âm telefonstolpe 0 bình chọn
01/08/2015 originalversion [sv] phát âm originalversion 0 bình chọn
01/08/2015 borttappad [sv] phát âm borttappad 0 bình chọn
01/08/2015 Bombskyddsgruppen [sv] phát âm Bombskyddsgruppen 0 bình chọn
01/08/2015 säkerhetspådrag [sv] phát âm säkerhetspådrag 0 bình chọn
01/08/2015 Nationellt forensiskt center [sv] phát âm Nationellt forensiskt center 0 bình chọn
01/08/2015 vädersajt [sv] phát âm vädersajt 0 bình chọn
01/08/2015 Målilla [sv] phát âm Målilla 0 bình chọn
01/08/2015 Ultuna [sv] phát âm Ultuna 0 bình chọn
01/08/2015 monsunregn [sv] phát âm monsunregn 0 bình chọn
01/08/2015 landssorg [sv] phát âm landssorg 0 bình chọn
01/08/2015 blårandig [sv] phát âm blårandig 0 bình chọn
01/08/2015 serieledning [sv] phát âm serieledning 0 bình chọn
01/08/2015 föryngring [sv] phát âm föryngring 0 bình chọn
01/08/2015 fansen [sv] phát âm fansen 0 bình chọn
01/08/2015 familjepizza [sv] phát âm familjepizza 0 bình chọn
01/08/2015 Nobelbiblioteket [sv] phát âm Nobelbiblioteket 0 bình chọn
01/08/2015 Nobelpriset i kemi [sv] phát âm Nobelpriset i kemi 0 bình chọn
01/08/2015 Svenska Akademins Ordlista [sv] phát âm Svenska Akademins Ordlista 0 bình chọn
01/08/2015 skaldekonst [sv] phát âm skaldekonst 0 bình chọn
01/08/2015 minnesteckning [sv] phát âm minnesteckning 0 bình chọn
01/08/2015 Snille och smak [sv] phát âm Snille och smak 0 bình chọn
01/08/2015 sekreterarposten [sv] phát âm sekreterarposten 0 bình chọn
01/08/2015 bibetydelse [sv] phát âm bibetydelse 0 bình chọn
01/08/2015 SAOL [sv] phát âm SAOL 0 bình chọn