Thành viên: fres001 Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của fres001

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/08/2015 motorhuv [sv] phát âm motorhuv 0 bình chọn
01/08/2015 passagerarsäte [sv] phát âm passagerarsäte 0 bình chọn
01/08/2015 online [sv] phát âm online 0 bình chọn
01/08/2015 gympadojor [sv] phát âm gympadojor 0 bình chọn
01/08/2015 strategispel [sv] phát âm strategispel 0 bình chọn
01/08/2015 understruken [sv] phát âm understruken 0 bình chọn
01/08/2015 ordräkning [sv] phát âm ordräkning 0 bình chọn
01/08/2015 pragmatiska [sv] phát âm pragmatiska 0 bình chọn
01/08/2015 virtuell verklighet [sv] phát âm virtuell verklighet 0 bình chọn
01/08/2015 datoranimation [sv] phát âm datoranimation 0 bình chọn
01/08/2015 ritprogram [sv] phát âm ritprogram 0 bình chọn
01/08/2015 multimedier [sv] phát âm multimedier 0 bình chọn
01/08/2015 grafikprogram [sv] phát âm grafikprogram 0 bình chọn
01/08/2015 Alfvén [sv] phát âm Alfvén 0 bình chọn
01/08/2015 stavningskontroll [sv] phát âm stavningskontroll 0 bình chọn
01/08/2015 språkinställning [sv] phát âm språkinställning 0 bình chọn
01/08/2015 klistra in [sv] phát âm klistra in 0 bình chọn
24/07/2015 importerat [sv] phát âm importerat 0 bình chọn
24/07/2015 ljudstyrka [sv] phát âm ljudstyrka 0 bình chọn
24/07/2015 skruva upp [sv] phát âm skruva upp 0 bình chọn
24/07/2015 skriva ut [sv] phát âm skriva ut 0 bình chọn
24/07/2015 krigsresor [sv] phát âm krigsresor 0 bình chọn
05/07/2015 snöt [sv] phát âm snöt 0 bình chọn
05/07/2015 ta kål på [sv] phát âm ta kål på 0 bình chọn
05/07/2015 Signe Hasso [sv] phát âm Signe Hasso 0 bình chọn
14/05/2015 satmara [sv] phát âm satmara 0 bình chọn
14/05/2015 party [sv] phát âm party 0 bình chọn
14/05/2015 narkotikum [sv] phát âm narkotikum 0 bình chọn
14/05/2015 cup [sv] phát âm cup 0 bình chọn
01/05/2015 häften [sv] phát âm häften 0 bình chọn