Những từ đã phát âm của fres001 trong Forvo Trang 7.

Thành viên: fres001 Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của fres001

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/11/2014 fritidshem [sv] phát âm fritidshem 0 bình chọn
11/11/2014 fritidsnöje [sv] phát âm fritidsnöje 0 bình chọn
17/10/2014 Erdin Demir [sv] phát âm Erdin Demir 0 bình chọn
17/10/2014 biljetthall [sv] phát âm biljetthall 1 bình chọn
17/10/2014 framtidsutsikterna [sv] phát âm framtidsutsikterna 1 bình chọn
17/10/2014 Ericssonaktien [sv] phát âm Ericssonaktien 1 bình chọn
17/10/2014 underhållsarbeten [sv] phát âm underhållsarbeten 1 bình chọn
17/10/2014 gatuplan [sv] phát âm gatuplan 1 bình chọn
15/10/2014 Linnéstaden [sv] phát âm Linnéstaden 0 bình chọn
15/10/2014 bokhandlare [sv] phát âm bokhandlare 0 bình chọn
15/10/2014 dotterdotter [sv] phát âm dotterdotter 0 bình chọn
15/10/2014 dotterson [sv] phát âm dotterson 0 bình chọn
15/10/2014 skärt [sv] phát âm skärt 0 bình chọn
15/10/2014 i förrgår [sv] phát âm i förrgår 0 bình chọn
15/10/2014 i övermorgon [sv] phát âm i övermorgon 0 bình chọn
15/10/2014 Kungsladugård [sv] phát âm Kungsladugård 1 bình chọn
17/09/2014 avfettad [sv] phát âm avfettad 1 bình chọn
17/09/2014 svenskättad [sv] phát âm svenskättad 0 bình chọn
17/09/2014 nedsmittad [sv] phát âm nedsmittad 0 bình chọn
17/09/2014 seglivad [sv] phát âm seglivad 0 bình chọn
17/09/2014 långlivad [sv] phát âm långlivad 0 bình chọn
17/09/2014 kortlivad [sv] phát âm kortlivad 0 bình chọn
17/09/2014 otextad [sv] phát âm otextad 0 bình chọn
17/09/2014 axelvadd [sv] phát âm axelvadd 0 bình chọn
17/09/2014 sveklös [sv] phát âm sveklös 0 bình chọn
17/09/2014 svekfull [sv] phát âm svekfull 0 bình chọn
17/09/2014 svenskfödd [sv] phát âm svenskfödd 0 bình chọn
17/09/2014 svensksinnad [sv] phát âm svensksinnad 0 bình chọn
17/09/2014 svensk-finsk [sv] phát âm svensk-finsk 0 bình chọn
17/09/2014 svenskflaggad [sv] phát âm svenskflaggad 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Thụy Điển

Liên hệ fres001


Thống kê thành viên

Phát âm: 9.535 (42 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 10.269

Bình chọn: 145 bình chọn

Số lần xem trang: 119.365


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 42

Vị thứ theo phát âm: 37