Thành viên:

fres001

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của fres001

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/08/2015 ungdomsgäng [sv] phát âm ungdomsgäng 0 bình chọn
12/08/2015 plånböcker [sv] phát âm plånböcker 1 bình chọn
12/08/2015 Eklöf [sv] phát âm Eklöf 0 bình chọn
03/08/2015 spårhund [sv] phát âm spårhund 0 bình chọn
03/08/2015 Malmsjön [sv] phát âm Malmsjön 0 bình chọn
03/08/2015 Internetleverantör [sv] phát âm Internetleverantör 0 bình chọn
03/08/2015 på nätet [sv] phát âm på nätet 0 bình chọn
03/08/2015 joystick [sv] phát âm joystick 0 bình chọn
03/08/2015 simulator [sv] phát âm simulator 0 bình chọn
03/08/2015 simuleringsspel [sv] phát âm simuleringsspel 0 bình chọn
03/08/2015 äventyrsspel [sv] phát âm äventyrsspel 0 bình chọn
03/08/2015 Jan Lundgren [sv] phát âm Jan Lundgren 0 bình chọn
03/08/2015 uppsjungning [sv] phát âm uppsjungning 0 bình chọn
03/08/2015 lädersko [sv] phát âm lädersko 0 bình chọn
02/08/2015 Lingmerth [sv] phát âm Lingmerth 0 bình chọn
02/08/2015 målarfärg [sv] phát âm målarfärg 0 bình chọn
01/08/2015 yard [sv] phát âm yard 0 bình chọn
01/08/2015 yppandeförbud [sv] phát âm yppandeförbud 0 bình chọn
01/08/2015 yrkesaktiv [sv] phát âm yrkesaktiv 0 bình chọn
01/08/2015 yrkesarbetare [sv] phát âm yrkesarbetare 0 bình chọn
01/08/2015 yrhätta [sv] phát âm yrhätta 0 bình chọn
01/08/2015 yrkesarmé [sv] phát âm yrkesarmé 0 bình chọn
01/08/2015 Ystadbo [sv] phát âm Ystadbo 0 bình chọn
01/08/2015 ysterhet [sv] phát âm ysterhet 0 bình chọn
01/08/2015 yuccapalm [sv] phát âm yuccapalm 0 bình chọn
01/08/2015 yttranderätt [sv] phát âm yttranderätt 0 bình chọn
01/08/2015 yen [sv] phát âm yen 0 bình chọn
01/08/2015 yacht [sv] phát âm yacht 0 bình chọn
01/08/2015 lägga in [sv] phát âm lägga in 0 bình chọn
01/08/2015 målchans [sv] phát âm målchans 0 bình chọn