Những từ đã phát âm của fres001 trong Forvo Trang 7.

Thành viên: fres001 Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của fres001

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/09/2014 bindväv [sv] phát âm bindväv 0 bình chọn
09/09/2014 bindgalen [sv] phát âm bindgalen 0 bình chọn
09/09/2014 självbindare [sv] phát âm självbindare 0 bình chọn
09/09/2014 bioannons [sv] phát âm bioannons 0 bình chọn
09/09/2014 biobiljett [sv] phát âm biobiljett 0 bình chọn
09/09/2014 biografkedja [sv] phát âm biografkedja 0 bình chọn
09/09/2014 samvetsfånge [sv] phát âm samvetsfånge 0 bình chọn
09/09/2014 samvetsförebråelse [sv] phát âm samvetsförebråelse 0 bình chọn
09/09/2014 samvetsäktenskap [sv] phát âm samvetsäktenskap 0 bình chọn
09/09/2014 samvetsnöd [sv] phát âm samvetsnöd 0 bình chọn
09/09/2014 sanddyn [sv] phát âm sanddyn 0 bình chọn
09/09/2014 sandtag [sv] phát âm sandtag 0 bình chọn
09/09/2014 sandlådenivå [sv] phát âm sandlådenivå 0 bình chọn
09/09/2014 saneringsmedel [sv] phát âm saneringsmedel 0 bình chọn
09/09/2014 sangria [sv] phát âm sangria 0 bình chọn
09/09/2014 sandöken [sv] phát âm sandöken 0 bình chọn
09/09/2014 sandstorm [sv] phát âm sandstorm 0 bình chọn
09/09/2014 sandbank [sv] phát âm sandbank 0 bình chọn
09/09/2014 sandalett [sv] phát âm sandalett 0 bình chọn
09/09/2014 bundenhet [sv] phát âm bundenhet 0 bình chọn
09/09/2014 bunkring [sv] phát âm bunkring 0 bình chọn
09/09/2014 Ling [sv] phát âm Ling 0 bình chọn
09/09/2014 Söderström [sv] phát âm Söderström 0 bình chọn
09/09/2014 Söderkvist [sv] phát âm Söderkvist 0 bình chọn
09/09/2014 Södergren [sv] phát âm Södergren 0 bình chọn
09/09/2014 Lindholm [sv] phát âm Lindholm 0 bình chọn
09/09/2014 Lindquist [sv] phát âm Lindquist 0 bình chọn
09/09/2014 Lundén [sv] phát âm Lundén 0 bình chọn
09/09/2014 Lundwall [sv] phát âm Lundwall 0 bình chọn
09/09/2014 Östlund [sv] phát âm Östlund 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Thụy Điển

Liên hệ fres001


Thống kê thành viên

Phát âm: 9.350 (29 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 10.131

Bình chọn: 114 bình chọn

Số lần xem trang: 79.519


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 39

Vị thứ theo phát âm: 35