Những từ đã phát âm của fres001 trong Forvo Trang 7.

Thành viên: fres001 Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của fres001

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/09/2014 valbarometer [sv] phát âm valbarometer 0 bình chọn
15/09/2014 otippad [sv] phát âm otippad 0 bình chọn
15/09/2014 slottstappad [sv] phát âm slottstappad 0 bình chọn
15/09/2014 tappning [sv] phát âm tappning 0 bình chọn
15/09/2014 fädernesland [sv] phát âm fädernesland 0 bình chọn
15/09/2014 modellverkstad [sv] phát âm modellverkstad 0 bình chọn
15/09/2014 teaterverkstad [sv] phát âm teaterverkstad 0 bình chọn
15/09/2014 svårtippad [sv] phát âm svårtippad 0 bình chọn
15/09/2014 skinnfodrad [sv] phát âm skinnfodrad 0 bình chọn
15/09/2014 invandrad [sv] phát âm invandrad 0 bình chọn
15/09/2014 utplånad [sv] phát âm utplånad 0 bình chọn
15/09/2014 besprutad [sv] phát âm besprutad 0 bình chọn
15/09/2014 allvarsmättad [sv] phát âm allvarsmättad 0 bình chọn
15/09/2014 villkora [sv] phát âm villkora 0 bình chọn
15/09/2014 inspärrad [sv] phát âm inspärrad 0 bình chọn
15/09/2014 nedklottrad [sv] phát âm nedklottrad 0 bình chọn
15/09/2014 hopgyttrad [sv] phát âm hopgyttrad 0 bình chọn
15/09/2014 tillkonstlad [sv] phát âm tillkonstlad 0 bình chọn
15/09/2014 grundlurad [sv] phát âm grundlurad 0 bình chọn
15/09/2014 kringgärdad [sv] phát âm kringgärdad 0 bình chọn
15/09/2014 hopsvetsad [sv] phát âm hopsvetsad 0 bình chọn
15/09/2014 hophäftad [sv] phát âm hophäftad 0 bình chọn
15/09/2014 nyinstiftad [sv] phát âm nyinstiftad 0 bình chọn
15/09/2014 klichéartad [sv] phát âm klichéartad 0 bình chọn
15/09/2014 svårflirtad [sv] phát âm svårflirtad 0 bình chọn
15/09/2014 helhjärtad [sv] phát âm helhjärtad 0 bình chọn
15/09/2014 högröstad [sv] phát âm högröstad 0 bình chọn
15/09/2014 oborstad [sv] phát âm oborstad 0 bình chọn
15/09/2014 barbröstad [sv] phát âm barbröstad 0 bình chọn
15/09/2014 framröstad [sv] phát âm framröstad 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Thụy Điển

Liên hệ fres001


Thống kê thành viên

Phát âm: 9.479 (40 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 10.205

Bình chọn: 142 bình chọn

Số lần xem trang: 107.304


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 41

Vị thứ theo phát âm: 38