Những từ đã phát âm của frovo1 trong Forvo

Thành viên: frovo1 Đăng ký phát âm của frovo1

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/07/2008 Seatbelt [en] phát âm Seatbelt 0 bình chọn
18/07/2008 daryl [en] phát âm daryl 2 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ frovo1


Thống kê thành viên

Phát âm: 2 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 3.992


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 26.550