Thành viên: gabriellebap

Đăng ký phát âm của gabriellebap

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/06/2011 easy [en] phát âm easy 0 bình chọn
17/06/2011 Google [en] phát âm Google -1 bình chọn