Những từ đã phát âm của georgebfr trong Forvo

Thành viên: georgebfr Đăng ký phát âm của georgebfr

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/12/2010 audacioso [pt] phát âm audacioso 0 bình chọn
16/12/2010 senhorio [pt] phát âm senhorio 0 bình chọn
16/12/2010 arrogantes [pt] phát âm arrogantes 0 bình chọn
16/12/2010 músicas [pt] phát âm músicas 0 bình chọn
16/12/2010 Pico da Neblina [pt] phát âm Pico da Neblina 0 bình chọn
07/12/2010 Itaipu [pt] phát âm Itaipu 0 bình chọn
13/09/2010 páreo duro [pt] phát âm páreo duro 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/08/2010 pastel [pt] phát âm pastel 0 bình chọn
26/08/2010 Neandertal [pt] phát âm Neandertal 0 bình chọn
26/08/2010 ginecologistas [pt] phát âm ginecologistas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/08/2010 limpa-chaminés [pt] phát âm limpa-chaminés 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/08/2010 catador [pt] phát âm catador 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/08/2010 pedagogo [pt] phát âm pedagogo 1 bình chọn
26/08/2010 catado [pt] phát âm catado 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/08/2010 mestre de cerimônia [pt] phát âm mestre de cerimônia 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/08/2010 Luiz Inácio Lula da Silva [pt] phát âm Luiz Inácio Lula da Silva 1 bình chọn
26/08/2010 Botafogo [pt] phát âm Botafogo 1 bình chọn
26/08/2010 caxinxada [pt] phát âm caxinxada 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/08/2010 dublê [pt] phát âm dublê 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/08/2010 João do Pulo [pt] phát âm João do Pulo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/08/2010 Maurren Maggi [pt] phát âm Maurren Maggi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/08/2010 caipirinha [pt] phát âm caipirinha 0 bình chọn
26/08/2010 cachaça [pt] phát âm cachaça 0 bình chọn
26/08/2010 Alagoas [pt] phát âm Alagoas 0 bình chọn
26/08/2010 João [pt] phát âm João 0 bình chọn
25/08/2010 Salvador [pt] phát âm Salvador 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/08/2010 Rio de Janeiro [pt] phát âm Rio de Janeiro 2 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Brasil

Liên hệ georgebfr


Thống kê thành viên

Phát âm: 27 (11 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 17 bình chọn

Số lần xem trang: 12.230


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 19.453

Vị thứ theo phát âm: 7.226