Những từ đã thêm để phát âm của georgebfr trong Forvo

Thành viên: georgebfr Đăng ký phát âm của georgebfr

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Phát âm Thông tin
26/08/2010 Neandertal [pt] phát âm Neandertal 0 bình chọn
26/08/2010 Jan Mucha [sk] phát âm Jan Mucha Của medusa0902

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Brasil

Liên hệ georgebfr


Thống kê thành viên

Phát âm: 27 (11 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 17 bình chọn

Số lần xem trang: 12.608


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 22.274

Vị thứ theo phát âm: 7.361