Những từ đã phát âm của germanix trong Forvo

Thành viên: germanix Đăng ký phát âm của germanix

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/02/2008 Johann Sebastian Bach [de] phát âm Johann Sebastian Bach 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/02/2008 Beethoven [de] phát âm Beethoven 1 bình chọn
18/02/2008 Mozart [de] phát âm Mozart 0 bình chọn
18/02/2008 Goethe [de] phát âm Goethe 1 bình chọn
18/02/2008 Schiller [de] phát âm Schiller 0 bình chọn
18/02/2008 Heisenberg [de] phát âm Heisenberg 0 bình chọn
18/02/2008 Joschka Fischer [de] phát âm Joschka Fischer 0 bình chọn
18/02/2008 Arschloch [de] phát âm Arschloch 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/02/2008 Hamburg [de] phát âm Hamburg 0 bình chọn
18/02/2008 Düsseldorf [de] phát âm Düsseldorf 0 bình chọn
18/02/2008 Bremen [de] phát âm Bremen 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/02/2008 Garmisch-Partenkirchen [de] phát âm Garmisch-Partenkirchen 0 bình chọn
18/02/2008 Freiburg [de] phát âm Freiburg 0 bình chọn
18/02/2008 Frankfurt [de] phát âm Frankfurt 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/02/2008 Leipzig [de] phát âm Leipzig 3 bình chọn
18/02/2008 Aachen [de] phát âm Aachen 0 bình chọn
18/02/2008 Kneipe [de] phát âm Kneipe 0 bình chọn
18/02/2008 Hefeweizen [de] phát âm Hefeweizen 0 bình chọn
18/02/2008 Altbier [de] phát âm Altbier 0 bình chọn
18/02/2008 Weizenbier [de] phát âm Weizenbier 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/02/2008 Bratwurst [de] phát âm Bratwurst 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/02/2008 Currywurst [de] phát âm Currywurst 1 bình chọn
18/02/2008 Bockwurst [de] phát âm Bockwurst 0 bình chọn
18/02/2008 sein [de] phát âm sein 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/02/2008 haben [de] phát âm haben 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/02/2008 werden [de] phát âm werden 0 bình chọn
18/02/2008 können [de] phát âm können 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/02/2008 müssen [de] phát âm müssen 0 bình chọn
18/02/2008 wollen [de] phát âm wollen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/02/2008 mögen [de] phát âm mögen 2 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: không rõ

Giọng/nước: Tây Ban Nha

Liên hệ germanix


Thống kê thành viên

Phát âm: 64 (26 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 35 bình chọn

Số lần xem trang: 18.115


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 3.711