Những từ đã phát âm của ghelton trong Forvo

Thành viên: ghelton Đăng ký phát âm của ghelton

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/04/2011 wolverine [en] phát âm wolverine 0 bình chọn
29/04/2011 social gaming [en] phát âm social gaming 0 bình chọn
29/04/2011 online [en] phát âm online 2 bình chọn
29/04/2011 internets [en] phát âm internets 0 bình chọn
29/04/2011 ugly [en] phát âm ugly 1 bình chọn
29/04/2011 graphic design [en] phát âm graphic design 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/04/2011 vengeance [en] phát âm vengeance 2 bình chọn
29/04/2011 Daft Punk [en] phát âm Daft Punk 0 bình chọn
29/04/2011 salty [en] phát âm salty 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/04/2011 create [en] phát âm create 3 bình chọn
29/04/2011 interface [en] phát âm interface 2 bình chọn
29/04/2011 Google [en] phát âm Google -1 bình chọn
29/04/2011 Theater [en] phát âm Theater -1 bình chọn
29/04/2011 ketchup [en] phát âm ketchup 0 bình chọn
29/04/2011 varial [en] phát âm varial 0 bình chọn
29/04/2011 shipwrecks [en] phát âm shipwrecks 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ ghelton


Thống kê thành viên

Phát âm: 16 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 8 bình chọn

Số lần xem trang: 8.066


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 21.349

Vị thứ theo phát âm: 9.666