Những từ đã phát âm của gigantocypris trong Forvo

Thành viên: gigantocypris Đăng ký phát âm của gigantocypris

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/01/2012 Auckland [en] phát âm Auckland 2 bình chọn
16/01/2012 check [en] phát âm check -1 bình chọn
16/01/2012 Kiwi [en] phát âm Kiwi 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/01/2012 elementary [en] phát âm elementary 0 bình chọn
16/01/2012 also [en] phát âm also 2 bình chọn
16/01/2012 says [en] phát âm says 0 bình chọn
16/01/2012 placebo [en] phát âm placebo 1 bình chọn
16/01/2012 years [en] phát âm years 1 bình chọn
16/01/2012 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism -1 bình chọn
16/01/2012 cigarette [en] phát âm cigarette 1 bình chọn
16/01/2012 helicopter [en] phát âm helicopter 0 bình chọn
16/01/2012 yes [en] phát âm yes -1 bình chọn
16/01/2012 extraordinary [en] phát âm extraordinary 5 bình chọn
16/01/2012 New York [en] phát âm New York 0 bình chọn
16/01/2012 university [en] phát âm university 0 bình chọn
16/01/2012 sexy [en] phát âm sexy -1 bình chọn
16/01/2012 seducing [en] phát âm seducing 0 bình chọn
16/01/2012 inconveniences [en] phát âm inconveniences 0 bình chọn
16/01/2012 quoting [en] phát âm quoting 0 bình chọn
16/01/2012 hairclips [en] phát âm hairclips 0 bình chọn
16/01/2012 trichromatic [en] phát âm trichromatic 0 bình chọn
16/01/2012 awesome [en] phát âm awesome 0 bình chọn
16/01/2012 socialist [en] phát âm socialist 1 bình chọn
16/01/2012 decadence [en] phát âm decadence 0 bình chọn
16/01/2012 sociеty [en] phát âm sociеty 0 bình chọn
16/01/2012 populated [en] phát âm populated 1 bình chọn
16/01/2012 neocolonialism [en] phát âm neocolonialism 0 bình chọn
16/01/2012 New Zealand [en] phát âm New Zealand 0 bình chọn
16/01/2012 teddy bear [en] phát âm teddy bear 0 bình chọn
16/01/2012 perfecting [en] phát âm perfecting 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: New Zealand

Liên hệ gigantocypris


Thống kê thành viên

Phát âm: 33 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 10 bình chọn

Số lần xem trang: 9.927


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 6.214