Những từ đã phát âm của goaway trong Forvo

Thành viên: goaway Đăng ký phát âm của goaway

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/01/2014 Hodenkobold [de] phát âm Hodenkobold bình chọn
23/01/2014 Hochglanzeinbauküche [de] phát âm Hochglanzeinbauküche bình chọn
01/12/2013 ऐशीं [mr] phát âm ऐशीं bình chọn
01/12/2013 नव्वद [mr] phát âm नव्वद bình chọn
01/12/2013 या भणी [mr] phát âm या भणी bình chọn
01/12/2013 बारा [mr] phát âm बारा bình chọn
01/12/2013 दहा [mr] phát âm दहा bình chọn
01/12/2013 टिग्रन पेट्रोस्यान [mr] phát âm टिग्रन पेट्रोस्यान bình chọn
01/12/2013 Anjanamma [mr] phát âm Anjanamma bình chọn
01/12/2013 Marathi [mr] phát âm Marathi bình chọn
01/12/2013 फरीद रफ़ीक ज़कारिया [mr] phát âm फरीद रफ़ीक ज़कारिया bình chọn
01/12/2013 वाढदिवसाच्या शुभेच्छा [mr] phát âm वाढदिवसाच्या शुभेच्छा bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Nga

Liên hệ goaway


Thống kê thành viên

Phát âm: 12

Từ đã thêm: 48

Số lần xem trang: 6.270


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.842

Vị thứ theo phát âm: 10.240