Những từ đã phát âm của goaway trong Forvo

Thành viên: goaway Đăng ký phát âm của goaway

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/10/2014 piati [sk] phát âm piati 0 bình chọn
19/10/2014 mudrujú [sk] phát âm mudrujú 0 bình chọn
19/10/2014 Rimava [sk] phát âm Rimava 0 bình chọn
23/01/2014 Hodenkobold [de] phát âm Hodenkobold 0 bình chọn
23/01/2014 Hochglanzeinbauküche [de] phát âm Hochglanzeinbauküche 0 bình chọn
01/12/2013 ऐशीं [mr] phát âm ऐशीं 0 bình chọn
01/12/2013 नव्वद [mr] phát âm नव्वद 0 bình chọn
01/12/2013 या भणी [mr] phát âm या भणी 0 bình chọn
01/12/2013 बारा [mr] phát âm बारा 0 bình chọn
01/12/2013 दहा [mr] phát âm दहा 0 bình chọn
01/12/2013 टिग्रन पेट्रोस्यान [mr] phát âm टिग्रन पेट्रोस्यान 0 bình chọn
01/12/2013 Anjanamma [mr] phát âm Anjanamma 0 bình chọn
01/12/2013 Marathi [mr] phát âm Marathi 0 bình chọn
01/12/2013 फरीद रफ़ीक ज़कारिया [mr] phát âm फरीद रफ़ीक ज़कारिया 0 bình chọn
01/12/2013 वाढदिवसाच्या शुभेच्छा [mr] phát âm वाढदिवसाच्या शुभेच्छा 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Tây Ban Nha

Liên hệ goaway


Thống kê thành viên

Phát âm: 15

Từ đã thêm: 73

Số lần xem trang: 8.326


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.596

Vị thứ theo phát âm: 10.404