Forvo: nơi hướng dẫn cách phát âm. Mọi từ trên thế giới đều được phát âm bởi người bản xứ

Thành viên: google Đăng ký phát âm của google

Xem thông tin và từ của thành viên.

Không có từ nào trong danh sách này.
Thêm những từ bạn muốn biết cách phát âm

Thông tin thành viên

Giới tính: không rõ

Giọng/nước: Tây Ban Nha

Liên hệ google


Thống kê thành viên

Phát âm: 0

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 10.683


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: n/a