Những từ đã phát âm của gooseduck trong Forvo

Thành viên: gooseduck Đăng ký phát âm của gooseduck

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/04/2011 [vi] phát âm mù bình chọn
04/04/2011 của [vi] phát âm của bình chọn
04/04/2011 uốn [vi] phát âm uốn bình chọn
04/04/2011 phim [vi] phát âm phim bình chọn
04/04/2011 Sao [vi] phát âm Sao bình chọn
04/04/2011 tre [vi] phát âm tre bình chọn
04/04/2011 giờ [vi] phát âm giờ bình chọn
04/04/2011 xem [vi] phát âm xem bình chọn
04/04/2011 cửa [vi] phát âm cửa bình chọn
04/04/2011 đèn [vi] phát âm đèn bình chọn
04/04/2011 nhẹ [vi] phát âm nhẹ bình chọn
04/04/2011 trường [vi] phát âm trường bình chọn
04/04/2011 lửa [vi] phát âm lửa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2011 không khí [vi] phát âm không khí bình chọn
04/04/2011 nhỏ [vi] phát âm nhỏ bình chọn
04/04/2011 lớn [vi] phát âm lớn bình chọn
04/04/2011 đâu [vi] phát âm đâu bình chọn
04/04/2011 trong [vi] phát âm trong bình chọn
04/04/2011 nơi [vi] phát âm nơi bình chọn
04/04/2011 học [vi] phát âm học bình chọn
04/04/2011 tại [vi] phát âm tại bình chọn
04/04/2011 vào [vi] phát âm vào bình chọn
04/04/2011 nhân [vi] phát âm nhân bình chọn
04/04/2011 phía ngoài [vi] phát âm phía ngoài -1 bình chọn
04/04/2011 bên ngoài [vi] phát âm bên ngoài bình chọn
04/04/2011 cây [vi] phát âm cây bình chọn
04/04/2011 đó [vi] phát âm đó bình chọn
04/04/2011 thân thể [vi] phát âm thân thể bình chọn
04/04/2011 thân cây [vi] phát âm thân cây bình chọn
04/04/2011 đi qua [vi] phát âm đi qua bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Preferred language for communication: English.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Việt Nam

Liên hệ gooseduck


Thống kê thành viên

Phát âm: 418 (13 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 94

Bình chọn: 13 bình chọn

Số lần xem trang: 23.772


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.166

Vị thứ theo phát âm: 589