Những từ đã phát âm của gooseduck trong Forvo Trang 8.

Thành viên: gooseduck Đăng ký phát âm của gooseduck

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/02/2011 chìa khóa [vi] phát âm chìa khóa bình chọn
06/02/2011 luận lý học [vi] phát âm luận lý học bình chọn
06/02/2011 bóng [vi] phát âm bóng bình chọn
06/02/2011 nguyên do [vi] phát âm nguyên do bình chọn
06/02/2011 ảnh [vi] phát âm ảnh bình chọn
06/02/2011 thêm vào [vi] phát âm thêm vào bình chọn
06/02/2011 tuổi [vi] phát âm tuổi bình chọn
06/02/2011 đuổi [vi] phát âm đuổi bình chọn
06/02/2011 bẻ [vi] phát âm bẻ bình chọn
06/02/2011 đẻ [vi] phát âm đẻ bình chọn
06/02/2011 phép [vi] phát âm phép bình chọn
28/01/2011 im hơi [vi] phát âm im hơi bình chọn
28/01/2011 ít [vi] phát âm ít bình chọn
28/01/2011 chim sơn ca [vi] phát âm chim sơn ca bình chọn
28/01/2011 con ong [vi] phát âm con ong bình chọn
28/01/2011 chim cú [vi] phát âm chim cú bình chọn
28/01/2011 chim [vi] phát âm chim bình chọn
28/01/2011 con nhện [vi] phát âm con nhện bình chọn
28/01/2011 con sóc [vi] phát âm con sóc bình chọn
28/01/2011 chuột túi [vi] phát âm chuột túi bình chọn
28/01/2011 con cá voi [vi] phát âm con cá voi bình chọn
28/01/2011 con đà điểu [vi] phát âm con đà điểu bình chọn
28/01/2011 bắp chân [vi] phát âm bắp chân bình chọn
28/01/2011 ngây thơ [vi] phát âm ngây thơ bình chọn
28/01/2011 bò [vi] phát âm bò bình chọn
28/01/2011 chó con [vi] phát âm chó con bình chọn
28/01/2011 con lừa [vi] phát âm con lừa bình chọn
28/01/2011 ngựa [vi] phát âm ngựa bình chọn
28/01/2011 con dê [vi] phát âm con dê bình chọn
28/01/2011 tôm [vi] phát âm tôm bình chọn

Thông tin thành viên

Preferred language for communication: English.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Việt Nam

Liên hệ gooseduck


Thống kê thành viên

Phát âm: 418 (13 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 94

Bình chọn: 13 bình chọn

Số lần xem trang: 23.741


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.166

Vị thứ theo phát âm: 589