Những từ đã phát âm của gorkabear trong Forvo

Thành viên: gorkabear Đăng ký phát âm của gorkabear

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/02/2012 gratis [ca] phát âm gratis 0 bình chọn
07/02/2012 V [ca] phát âm V 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Tây Ban Nha

Liên hệ gorkabear


Thống kê thành viên

Phát âm: 2

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 3.505


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 28.960