Những từ đã phát âm của gzalilova trong Forvo Trang 9.

Thành viên: gzalilova Đăng ký phát âm của gzalilova

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/03/2012 кузый [tt] phát âm кузый 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/03/2012 төгер [tt] phát âm төгер bình chọn
07/03/2012 бөтен [tt] phát âm бөтен bình chọn
07/03/2012 булырга [tt] phát âm булырга bình chọn
07/03/2012 гали [tt] phát âm гали bình chọn
07/03/2012 гафу [tt] phát âm гафу bình chọn
07/03/2012 бүлмә [tt] phát âm бүлмә bình chọn
07/03/2012 җир [tt] phát âm җир bình chọn
07/03/2012 кечкенә [tt] phát âm кечкенә bình chọn
07/03/2012 Һава [tt] phát âm Һава bình chọn
07/03/2012 сорау [tt] phát âm сорау bình chọn
07/03/2012 түгел [tt] phát âm түгел bình chọn
07/03/2012 сүз [tt] phát âm сүз bình chọn
07/03/2012 мәшһүр [tt] phát âm мәшһүр 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/03/2012 ничә [tt] phát âm ничә bình chọn
07/03/2012 үзе [tt] phát âm үзе bình chọn
07/03/2012 Тубыл [tt] phát âm Тубыл bình chọn
07/03/2012 әй [tt] phát âm әй bình chọn
14/12/2011 дагаборын [tt] phát âm дагаборын 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/12/2011 борынча [tt] phát âm борынча 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/12/2011 бүрекләч [tt] phát âm бүрекләч 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/12/2011 бөкрәч [tt] phát âm бөкрәч 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/12/2011 актеш [tt] phát âm актеш 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/12/2011 австралопитеклар [tt] phát âm австралопитеклар bình chọn
13/12/2011 ярыммаймыллар [tt] phát âm ярыммаймыллар bình chọn
13/12/2011 хисапчыл [tt] phát âm хисапчыл bình chọn
13/12/2011 хисапчан [tt] phát âm хисапчан bình chọn
13/12/2011 хлорландыру [tt] phát âm хлорландыру bình chọn
13/12/2011 хлорландырылу [tt] phát âm хлорландырылу bình chọn
13/12/2011 хлорлы [tt] phát âm хлорлы bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Nga

Web: http://gzalilova.narod.ru

Liên hệ gzalilova


Thống kê thành viên

Phát âm: 474 (22 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1.024

Bình chọn: 27 bình chọn

Số lần xem trang: 55.105


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 241

Vị thứ theo phát âm: 518