Những từ đã phát âm của haloewie trong Forvo Trang 2.

Thành viên: haloewie Đăng ký phát âm của haloewie

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/07/2008 Sinksenfoor [vls] phát âm Sinksenfoor 0 bình chọn
30/07/2008 Vlaams [vls] phát âm Vlaams 0 bình chọn
30/07/2008 gasthuis [vls] phát âm gasthuis 0 bình chọn
30/07/2008 goesting [vls] phát âm goesting 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/07/2008 chambrang [vls] phát âm chambrang 0 bình chọn
30/07/2008 nonkel [vls] phát âm nonkel 0 bình chọn
30/07/2008 trottinet [vls] phát âm trottinet 0 bình chọn
30/07/2008 puit [vls] phát âm puit 0 bình chọn
30/07/2008 pierewiet [vls] phát âm pierewiet 0 bình chọn
30/07/2008 foor [vls] phát âm foor 0 bình chọn
30/07/2008 tapis-plein [vls] phát âm tapis-plein 0 bình chọn
30/07/2008 smoutebol [vls] phát âm smoutebol 0 bình chọn
30/07/2008 solden [vls] phát âm solden 0 bình chọn
30/07/2008 pinken [vls] phát âm pinken 0 bình chọn
30/07/2008 moeke [vls] phát âm moeke 0 bình chọn
30/07/2008 kozijn [vls] phát âm kozijn 0 bình chọn
30/07/2008 bompa [vls] phát âm bompa 0 bình chọn
30/07/2008 bomma [vls] phát âm bomma 0 bình chọn
30/07/2008 beenhouwer [vls] phát âm beenhouwer 0 bình chọn
30/07/2008 freinen [vls] phát âm freinen 0 bình chọn
30/07/2008 frein [vls] phát âm frein 0 bình chọn
30/07/2008 pinker [vls] phát âm pinker 0 bình chọn
30/07/2008 apsjaar [nl] phát âm apsjaar 0 bình chọn
30/07/2008 killig [nl] phát âm killig -1 bình chọn
30/07/2008 glattig [nl] phát âm glattig 0 bình chọn
30/07/2008 kremerslatijn [vls] phát âm kremerslatijn 0 bình chọn
30/07/2008 te neuste week [nl] phát âm te neuste week 0 bình chọn
30/07/2008 schab [nl] phát âm schab 0 bình chọn
30/07/2008 rijchel [nl] phát âm rijchel 0 bình chọn
30/07/2008 ambetant [vls] phát âm ambetant -1 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Bỉ

Liên hệ haloewie


Thống kê thành viên

Phát âm: 77 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 46

Bình chọn: 2 bình chọn

Số lần xem trang: 16.536


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.382

Vị thứ theo phát âm: 3.244