Những từ đã phát âm của hamsteralliance trong Forvo

Thành viên: hamsteralliance Đăng ký phát âm của hamsteralliance

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/03/2013 poopie [en] phát âm poopie bình chọn
09/03/2013 tyranny [en] phát âm tyranny 1 bình chọn
09/03/2013 prokaryotes [en] phát âm prokaryotes bình chọn
09/03/2013 yarmulke [en] phát âm yarmulke bình chọn
09/03/2013 merengue [en] phát âm merengue bình chọn
09/03/2013 avant-garde [en] phát âm avant-garde bình chọn
09/03/2013 Frou Frou [en] phát âm Frou Frou bình chọn
09/03/2013 reggaeton [en] phát âm reggaeton bình chọn
02/11/2012 sorta [en] phát âm sorta bình chọn
02/11/2012 chillax [en] phát âm chillax bình chọn
02/11/2012 skanky hoes [en] phát âm skanky hoes bình chọn
02/11/2012 hella [en] phát âm hella 1 bình chọn
02/11/2012 badass [en] phát âm badass bình chọn
02/11/2012 dude [en] phát âm dude bình chọn
02/11/2012 pyrophilia [en] phát âm pyrophilia bình chọn
02/11/2012 Lucasfilm [en] phát âm Lucasfilm bình chọn
02/11/2012 sarsaparilla [en] phát âm sarsaparilla bình chọn

Thông tin thành viên

I make stuff. Lots of stuff.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Web: http://www.hamsteralliance.com/

Liên hệ hamsteralliance


Thống kê thành viên

Phát âm: 17

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 2 bình chọn

Số lần xem trang: 1.955


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 8.184