Những từ đã phát âm của hamsteralliance trong Forvo

Thành viên: hamsteralliance Đăng ký phát âm của hamsteralliance

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/03/2013 poopie [en] phát âm poopie 0 bình chọn
09/03/2013 tyranny [en] phát âm tyranny 1 bình chọn
09/03/2013 prokaryotes [en] phát âm prokaryotes 0 bình chọn
09/03/2013 yarmulke [en] phát âm yarmulke 0 bình chọn
09/03/2013 merengue [en] phát âm merengue 0 bình chọn
09/03/2013 avant-garde [en] phát âm avant-garde 0 bình chọn
09/03/2013 Frou Frou [en] phát âm Frou Frou 0 bình chọn
09/03/2013 reggaeton [en] phát âm reggaeton 0 bình chọn
02/11/2012 sorta [en] phát âm sorta 0 bình chọn
02/11/2012 chillax [en] phát âm chillax 1 bình chọn
02/11/2012 skanky hoes [en] phát âm skanky hoes 1 bình chọn
02/11/2012 badass [en] phát âm badass 1 bình chọn
02/11/2012 dude [en] phát âm dude 0 bình chọn
02/11/2012 pyrophilia [en] phát âm pyrophilia 0 bình chọn
02/11/2012 Lucasfilm [en] phát âm Lucasfilm 0 bình chọn
02/11/2012 sarsaparilla [en] phát âm sarsaparilla 1 bình chọn

Thông tin thành viên

I make stuff. Lots of stuff.

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ hamsteralliance


Thống kê thành viên

Phát âm: 16

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 5 bình chọn

Số lần xem trang: 3.915


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 10.384