Thành viên:

hectorjosegonzalez

Đăng ký phát âm của hectorjosegonzalez

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/10/2016 idolatren [es] phát âm idolatren 0 bình chọn
25/09/2015 paralelepípedos [es] phát âm paralelepípedos 0 bình chọn