Thành viên:

hectorjosegonzalez

Đăng ký phát âm của hectorjosegonzalez

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
09/02/2013 Calaméo [fr] phát âm Calaméo Của Pat91
09/02/2013 joomag [en] phát âm joomag Của trice
25/08/2012 nakamaru [ja] phát âm nakamaru Của SPcyan
24/08/2012 machine learning [en] phát âm machine learning Của Cendrillon23
15/08/2012 woulda [en] phát âm woulda Của Tyranith
15/08/2012 shoulda [en] phát âm shoulda Của SarahW_
15/08/2012 coulda [en] phát âm coulda Của Tyranith
15/08/2012 sconda [en] phát âm sconda Của trice
14/08/2012 meerman [en] phát âm meerman Của trice
12/08/2012 Jeity [en] phát âm Jeity Của trice