Những từ đã phát âm của hedielson trong Forvo

Thành viên: hedielson Đăng ký phát âm của hedielson

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/10/2012 matuto [pt] phát âm matuto -1 bình chọn
03/10/2012 hemorróides [pt] phát âm hemorróides 0 bình chọn
03/10/2012 paínho [pt] phát âm paínho 0 bình chọn
03/10/2012 maínha [pt] phát âm maínha 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Brasil

Liên hệ hedielson


Thống kê thành viên

Phát âm: 4

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 3.617


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 22.339