Những từ đã phát âm của hedielson trong Forvo

Thành viên: hedielson Đăng ký phát âm của hedielson

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/10/2012 matuto [pt] phát âm matuto bình chọn
03/10/2012 hemorróides [pt] phát âm hemorróides bình chọn
03/10/2012 paínho [pt] phát âm paínho bình chọn
03/10/2012 maínha [pt] phát âm maínha bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Brasil

Liên hệ hedielson


Thống kê thành viên

Phát âm: 4

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 1.504


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 17.558