Những từ đã phát âm của hejirayc trong Forvo

Thành viên: hejirayc Đăng ký phát âm của hejirayc

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/05/2011 supercalifragilisticexpialidocious [en] phát âm supercalifragilisticexpialidocious 2 bình chọn
10/05/2011 McDesme [en] phát âm McDesme 0 bình chọn
10/05/2011 Lionel Groulx [fr] phát âm Lionel Groulx 0 bình chọn
10/05/2011 sphingosine [en] phát âm sphingosine 0 bình chọn
10/05/2011 schoolchildren [en] phát âm schoolchildren 0 bình chọn
10/05/2011 Barbra Streisand [en] phát âm Barbra Streisand 0 bình chọn
10/05/2011 biotechnology [en] phát âm biotechnology 0 bình chọn
10/05/2011 Keraunomedicine [en] phát âm Keraunomedicine 0 bình chọn
10/05/2011 McGill University [en] phát âm McGill University 0 bình chọn
10/05/2011 York University [en] phát âm York University 0 bình chọn
10/05/2011 Toronto islands [en] phát âm Toronto islands 0 bình chọn
10/05/2011 cytotoxicity [en] phát âm cytotoxicity 0 bình chọn
10/05/2011 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism -1 bình chọn
01/05/2011 Cryptosporidium [en] phát âm Cryptosporidium 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Canada

Liên hệ hejirayc


Thống kê thành viên

Phát âm: 14

Từ đã thêm: 5

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 7.024


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 10.467

Vị thứ theo phát âm: 11.183