Những từ đã thêm để phát âm của hejirayc trong Forvo

Thành viên: hejirayc Đăng ký phát âm của hejirayc

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Phát âm Thông tin
10/05/2011 schoolchildren [en] phát âm schoolchildren 0 bình chọn
10/05/2011 York University [en] phát âm York University 0 bình chọn
10/05/2011 Toronto islands [en] phát âm Toronto islands 0 bình chọn
10/05/2011 cytotoxicity [en] phát âm cytotoxicity 0 bình chọn
01/05/2011 Cryptosporidium [en] phát âm Cryptosporidium 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Canada

Liên hệ hejirayc


Thống kê thành viên

Phát âm: 14

Từ đã thêm: 5

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 7.056


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 10.497

Vị thứ theo phát âm: 11.200