Những từ đã phát âm của helenazq trong Forvo

Thành viên: helenazq Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của helenazq

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/12/2009 zebry [pl] phát âm zebry bình chọn
14/12/2009 Frombork [pl] phát âm Frombork 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/12/2009 fant [pl] phát âm fant bình chọn
14/12/2009 fanklub [pl] phát âm fanklub bình chọn
14/12/2009 fantasta [pl] phát âm fantasta bình chọn
14/12/2009 fantom [pl] phát âm fantom bình chọn
14/12/2009 fantomatyka [pl] phát âm fantomatyka bình chọn
14/12/2009 farad [pl] phát âm farad bình chọn
14/12/2009 farwater [pl] phát âm farwater bình chọn
14/12/2009 Ewa [pl] phát âm Ewa bình chọn
14/12/2009 szczery [pl] phát âm szczery bình chọn
12/12/2009 Gargamel [pl] phát âm Gargamel bình chọn
12/12/2009 fantazjować [pl] phát âm fantazjować bình chọn
12/12/2009 benaszeski [pl] phát âm benaszeski bình chọn
10/12/2009 farbiarka [pl] phát âm farbiarka bình chọn
10/12/2009 farba [pl] phát âm farba bình chọn
10/12/2009 farbiarstwo [pl] phát âm farbiarstwo bình chọn
10/12/2009 farbiarnia [pl] phát âm farbiarnia bình chọn
10/12/2009 farbiarz [pl] phát âm farbiarz bình chọn
10/12/2009 farbka [pl] phát âm farbka bình chọn
10/12/2009 farbować [pl] phát âm farbować bình chọn
10/12/2009 faryzeizm [pl] phát âm faryzeizm bình chọn
10/12/2009 faryzeusz [pl] phát âm faryzeusz bình chọn
10/12/2009 fartuszek [pl] phát âm fartuszek bình chọn
10/12/2009 farma [pl] phát âm farma bình chọn
10/12/2009 fartuch [pl] phát âm fartuch bình chọn
10/12/2009 fartowny [pl] phát âm fartowny bình chọn
10/12/2009 fart [pl] phát âm fart bình chọn
10/12/2009 farsz [pl] phát âm farsz bình chọn
10/12/2009 farmazon [pl] phát âm farmazon bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Ba Lan

Liên hệ helenazq


Thống kê thành viên

Phát âm: 235 (5 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 228

Bình chọn: 10 bình chọn

Số lần xem trang: 19.404


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 632

Vị thứ theo phát âm: 980