Những từ đã phát âm của helenhiccup trong Forvo

Thành viên: helenhiccup Đăng ký phát âm của helenhiccup

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/02/2014 ceremony [en] phát âm ceremony 0 bình chọn
09/02/2014 says [en] phát âm says 1 bình chọn
09/02/2014 vehicle [en] phát âm vehicle 1 bình chọn
09/02/2014 listen [en] phát âm listen -2 bình chọn
09/02/2014 legal [en] phát âm legal 3 bình chọn
09/02/2014 label [en] phát âm label 0 bình chọn
09/02/2014 hour [en] phát âm hour 1 bình chọn
09/02/2014 gel [en] phát âm gel 0 bình chọn
09/02/2014 gear [en] phát âm gear 0 bình chọn
09/02/2014 federal [en] phát âm federal 0 bình chọn
09/02/2014 elite [en] phát âm elite 2 bình chọn
09/02/2014 debt [en] phát âm debt 1 bình chọn
09/02/2014 climb [en] phát âm climb 1 bình chọn
09/02/2014 circuit [en] phát âm circuit 3 bình chọn
09/02/2014 Massachusetts [en] phát âm Massachusetts 0 bình chọn
09/02/2014 Salem [en] phát âm Salem 0 bình chọn
09/02/2014 available [en] phát âm available 5 bình chọn
09/02/2014 architect [en] phát âm architect 1 bình chọn
09/02/2014 Calcium [en] phát âm Calcium 0 bình chọn
09/02/2014 apropos [en] phát âm apropos 0 bình chọn
09/02/2014 pomade [en] phát âm pomade 0 bình chọn
09/02/2014 caffeine [en] phát âm caffeine 1 bình chọn
09/02/2014 culture [en] phát âm culture 0 bình chọn
09/02/2014 characteristic [en] phát âm characteristic 2 bình chọn
09/02/2014 Utensil [en] phát âm Utensil 1 bình chọn
09/02/2014 news [en] phát âm news 1 bình chọn
09/02/2014 whole [en] phát âm whole 4 bình chọn
09/02/2014 stigmata [en] phát âm stigmata 0 bình chọn
09/02/2014 cleanliness [en] phát âm cleanliness 2 bình chọn
09/02/2014 potato [en] phát âm potato 2 bình chọn
1 2 3 4 5 Tiếp

Thông tin thành viên

I spend most of my time in Harvard Square.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ helenhiccup


Thống kê thành viên

Phát âm: 127 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 21

Bình chọn: 45 bình chọn

Số lần xem trang: 14.813


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 3.927

Vị thứ theo phát âm: 2.063