Những từ đã thêm để phát âm của hendialys trong Forvo

Thành viên: hendialys Đăng ký phát âm của hendialys

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Phát âm Thông tin
24/04/2011 contrefaçon [fr] phát âm contrefaçon 0 bình chọn
24/04/2011 visqueux [fr] phát âm visqueux 0 bình chọn
24/04/2011 astérisque [fr] phát âm astérisque 0 bình chọn
24/04/2011 archiduchesse [fr] phát âm archiduchesse 0 bình chọn
24/04/2011 crise de jalousie [fr] phát âm crise de jalousie 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/04/2011 traduction [fr] phát âm traduction 0 bình chọn
24/04/2011 Quechua [fr] phát âm Quechua 0 bình chọn
24/04/2011 acquiescer [fr] phát âm acquiescer 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/04/2011 boule Quiès [fr] phát âm boule Quiès 0 bình chọn
24/04/2011 Yohann [fr] phát âm Yohann 0 bình chọn
24/04/2011 Sophie [fr] phát âm Sophie 0 bình chọn
24/04/2011 1992 [fr] phát âm 1992 0 bình chọn
24/04/2011 testostérone [fr] phát âm testostérone 0 bình chọn
24/04/2011 Saint Petersbourg [fr] phát âm Saint Petersbourg 0 bình chọn

Thông tin thành viên

I'm 18 and I live next to Lourdes, France. My southern accent is very soft.
I also speak English and Spanish and I'm studying Russian.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ hendialys


Thống kê thành viên

Phát âm: 194 (7 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 14

Bình chọn: 30 bình chọn

Số lần xem trang: 30.942


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 5.172

Vị thứ theo phát âm: 1.441