Những từ đã phát âm của hendialys trong Forvo

Thành viên: hendialys Đăng ký phát âm của hendialys

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/04/2011 cortacésped [es] phát âm cortacésped bình chọn
24/04/2011 corear [es] phát âm corear bình chọn
24/04/2011 cortaúñas [es] phát âm cortaúñas bình chọn
24/04/2011 юно [ru] phát âm юно bình chọn
24/04/2011 Rose [fr] phát âm Rose -2 bình chọn
24/04/2011 contrefaçon [fr] phát âm contrefaçon bình chọn
24/04/2011 équilatéral [fr] phát âm équilatéral bình chọn
24/04/2011 escaliers [fr] phát âm escaliers bình chọn
24/04/2011 Crépuscule [fr] phát âm Crépuscule bình chọn
24/04/2011 visqueux [fr] phát âm visqueux bình chọn
24/04/2011 astérisque [fr] phát âm astérisque bình chọn
24/04/2011 abracadabra [fr] phát âm abracadabra bình chọn
24/04/2011 cliché [fr] phát âm cliché bình chọn
24/04/2011 opportun [fr] phát âm opportun bình chọn
24/04/2011 piscine [fr] phát âm piscine bình chọn
24/04/2011 sceau [fr] phát âm sceau bình chọn
24/04/2011 réfléchir [fr] phát âm réfléchir 0 bình chọn
24/04/2011 Quentin [fr] phát âm Quentin bình chọn
24/04/2011 Margaux [fr] phát âm Margaux 1 bình chọn
24/04/2011 Guffens-Heynen [fr] phát âm Guffens-Heynen bình chọn
24/04/2011 Zimming [fr] phát âm Zimming bình chọn
24/04/2011 Ristelhueber [fr] phát âm Ristelhueber bình chọn
24/04/2011 Liemert [fr] phát âm Liemert bình chọn
24/04/2011 spart [fr] phát âm spart bình chọn
24/04/2011 Sigaut [fr] phát âm Sigaut bình chọn
24/04/2011 basché [fr] phát âm basché bình chọn
24/04/2011 widor [fr] phát âm widor bình chọn
24/04/2011 Thiteux [fr] phát âm Thiteux bình chọn
24/04/2011 Fessenheim [fr] phát âm Fessenheim bình chọn
24/04/2011 André Ayew [fr] phát âm André Ayew bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 Tiếp

Thông tin thành viên

I'm 18 and I live next to Lourdes, France. My southern accent is very soft.
I also speak English and Spanish and I'm studying Russian.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ hendialys


Thống kê thành viên

Phát âm: 195 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 14

Bình chọn: 12 bình chọn

Số lần xem trang: 16.618


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 4.207

Vị thứ theo phát âm: 1.180