Những từ đã phát âm của hendialys trong Forvo Trang 2.

Thành viên: hendialys Đăng ký phát âm của hendialys

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/04/2011 boulbenes [fr] phát âm boulbenes bình chọn
24/04/2011 Pupillin [fr] phát âm Pupillin bình chọn
24/04/2011 abbaye [fr] phát âm abbaye bình chọn
24/04/2011 Germer-de-Fly [fr] phát âm Germer-de-Fly bình chọn
24/04/2011 Thomas Piketty [fr] phát âm Thomas Piketty bình chọn
24/04/2011 Signargues [fr] phát âm Signargues bình chọn
24/04/2011 lanval [fr] phát âm lanval bình chọn
24/04/2011 Cahen [fr] phát âm Cahen bình chọn
24/04/2011 rocuant [fr] phát âm rocuant bình chọn
24/04/2011 luze [fr] phát âm luze bình chọn
24/04/2011 dynare [fr] phát âm dynare bình chọn
24/04/2011 Queyras [fr] phát âm Queyras bình chọn
24/04/2011 Aphrodis [fr] phát âm Aphrodis bình chọn
24/04/2011 Bruguiere de Sorsum [fr] phát âm Bruguiere de Sorsum bình chọn
24/04/2011 Miami [fr] phát âm Miami bình chọn
24/04/2011 État de New York [fr] phát âm État de New York bình chọn
24/04/2011 Les Trois Mousquetaires [fr] phát âm Les Trois Mousquetaires bình chọn
24/04/2011 Jamais deux sans trois [fr] phát âm Jamais deux sans trois bình chọn
24/04/2011 Les Trois Vallées [fr] phát âm Les Trois Vallées bình chọn
24/04/2011 ménage à trois [fr] phát âm ménage à trois 1 bình chọn
24/04/2011 un [fr] phát âm un 1 bình chọn
24/04/2011 dukan [fr] phát âm dukan bình chọn
24/04/2011 Nicolas Sarkozy [fr] phát âm Nicolas Sarkozy bình chọn
24/04/2011 Louis XIV [fr] phát âm Louis XIV bình chọn
24/04/2011 exécuter [fr] phát âm exécuter bình chọn
24/04/2011 fromage [fr] phát âm fromage bình chọn
24/04/2011 ciseaux [fr] phát âm ciseaux bình chọn
24/04/2011 pintade [fr] phát âm pintade bình chọn
24/04/2011 lieu [fr] phát âm lieu bình chọn
24/04/2011 fauteuil [fr] phát âm fauteuil 1 bình chọn

Thông tin thành viên

I'm 18 and I live next to Lourdes, France. My southern accent is very soft.
I also speak English and Spanish and I'm studying Russian.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ hendialys


Thống kê thành viên

Phát âm: 195 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 14

Bình chọn: 12 bình chọn

Số lần xem trang: 16.526


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 4.313

Vị thứ theo phát âm: 1.178